Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Hugo de Jonge: 'Ik ben uw bondgenoot in de strijd tegen regeldruk'

Gezamenlijk valt veel te doen tegen regeldruk in de langdurende zorg. Dat was de kernboodschap van minister Hugo de Jonge maandag 20 januari tijdens zijn bezoek aan de snapsessie voor de gehandicaptenzorg van het programma ‘(Ont)Regel de Langdurige Zorg (ORDLZ)’ in Utrecht. ‘Als u wil optrekken tegen regeldruk in de langdurende zorg, dan vindt u in mij een bondgenoot. Want het kan ook anders.’

22-01-2020

Tijdens de snapsessie van ORDLZ kwamen medewerkers van verschillende gehandicaptenzorginstellingen, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het Ketenbureau i-sociaaldomein, het ministerie van VWS en het Voedingscentrum bij elkaar om te ‘snappen’ wat de bron is van bepaalde administratieve lasten in de zorg.

Alles passeerde de revue. Van te veel pop-ups die ingevuld moeten worden in het elektronisch cliëntendossier (ECD), tot aan stickers op voedselwaren volgens de HACCP-regels, het veelvuldig moeten melden van incidenten aan de Inspectie en 350 gemeenten die met verschillende formulieren en eisen werken bij de zorginkoop.

Welke regels gaat ú schrappen?

‘En, welke regels gaat ú schrappen?’, wil minister De Jonge horen van de aanwezigen. ‘Want ik weet dat ik als wetgever vaak wordt gezien als bron van veel administratieve last. Maar ik kan u verzekeren dat geen enkele ambtenaar, noch bij het Rijk, noch bij de gemeenten, ’s ochtends naar zijn of haar werk fietst met allerlei plannen in het hoofd om de regeldruk te verhogen voor zorgmedewerkers.’

Woonplaatsbeginsel is een dom idee

Het is volgens de minister ook vaak de interpretatie van wetgeving die bij organisaties intern tot regeldruk voor werknemers leidt. ‘Wanneer er in het verleden een incident is geweest en men wil alles op instellingsniveau afdekken, schiet men vaak in afvinkdrift. Maar ik ga ook niet ontkennen dat de regeldruk is toegenomen in de zorg vanuit externe bronnen. Het woonplaatsbeginsel bijvoorbeeld is gewoon een dom idee. Dat is een draak van regelgeving en dat hebben we bij het ontstaan ervan onvoldoende ingezien. Dat gaan we dan ook wijzigen.’

Gebruik hulpmiddelen van Vilans     

Ten slotte roept de minister op tot samenwerking bij het terugdringen van regeldruk. ‘Denk niet bij het driedubbel invullen van bepaalde velden in een ECD: het zal wel moeten. Als u denkt ‘dit kan toch niet waar zijn’ dan zult u zeker gelijkgestemden vinden. En als u wil optrekken tegen regeldruk in de langdurende zorg, dan vindt u in mij een bondgenoot. Want het kan ook anders. Gebruik bijvoorbeeld de goede voorbeelden en hulpmiddelen van Vilans tegen administratieve lasten. Klop bij de gemeenten aan, bij het zorgkantoor en het ministerie. En dan zult u zien dat we gezamenlijk met veel minder papierwerk kunnen dan nu het geval is.’

Over '(Ont)Regel de Langdurige Zorg'

In het programma ‘(Ont)Regel de Langdurige Zorg’ werkt Vilans samen met het ministerie van VWS en landelijke organisaties, aan minder regeldruk en meer tijd voor zorg. Dit doen we door regionale schrap- en snapsessies te organiseren waarbij het ‘snappen, schrappen en verbeteren’ van regels en processen centraal staat. De resultaten uit deze bijeenkomsten delen we vervolgens met het veld.

Deelnemers aan de schrapsessie maken de regeldruk binnen hun organisatie inzichtelijk met behulp van de toolkit Minder papier, meer tijd voor zorg en krijgen handvatten hoe zij zelf de (interne)regeldruk kunnen aanpakken. De snapsessie is een vervolgbijeenkomst. Zorgprofessionals gaan met organisaties zoals de inspectie of beroepsorganisaties in gesprek over vraagstukken en mogelijke oplossingen rondom administratieve lasten. Hierdoor krijgen zorgprofessionals beter zicht op het waarom van bepaalde registraties. Ook levert het de beleids- en overheidsorganisaties input op waardoor op landelijk niveau (externe) regeldruk beter kan worden aangepakt.

  • Ook in 2020 kunt u deelnemen aan een van gratis schrap- en snapsessies voor ouderen- of gehandicaptenzorg. Bekijk de beschikbare data en meld u aan!

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl