Cecil Scholten

Cecil Scholten

Werken aan volwaardig leven met een beperking

Tijdens het congres ‘Samen sterk voor volwaardig leven’ op 15 mei in Bunnik heeft minister Hugo de Jonge van het ministerie van VWS een zaal met zo’n 800 betrokkenen uit de gehandicaptenzorg toegesproken. De aanleiding voor dit congres was het delen van de resultaten uit de Kwaliteitsagenda en het programma Volwaardig leven dat de minister op 1 oktober is gestart.

16-05-2019

Met dit programma wil het ministerie de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst. Zodat mensen met een beperking en hun naasten persoonlijke zorg en ondersteuning krijgen van mensen die gemotiveerd en deskundig zijn. Tijdens de bijeenkomst werd ook de Klankbordgroep Volwaardig leven geïnstalleerd. Die bestaat uit ervaringsdeskundigen, cliënten, naasten en zorgprofessionals. Zij denken en doen mee met het programma en geven adviezen. Minister de Jonge zei hierover: ‘Als we de zorg voor mensen met een beperking en hun naasten willen verbeteren, moeten we leren kijken met hun ogen. Deze Klankbordgroep Volwaardig Leven, die vandaag geïnstalleerd is, gaat ons daarbij helpen. Ik kijk uit naar jullie adviezen en scherpe blik.’

Voortbouwen op ervaringen

Het programma Volwaardig leven werkt samen met cliëntenorganisaties, beroepsverenigingen, de VGN en ZN. Het bouwt voort op ervaringen met en resultaten van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg. De resultaten van de kwaliteitsagenda komen op Volwaardig-leven.nl, Kennispleingehandicaptensector.nl en de websites van de partners.

Begeleiding à la Carte

Vilans voert enkele onderdelen voor het programma Volwaardig leven uit met de focus op kwalitatief beter zorgaanbod. Het betreft het vernieuwingstraject ‘Begeleiding à la Carte’ en de ondersteuning van implementatie van technologie via de ‘Innovatie impuls’, in samenwerking met Academy het Dorp. Daarnaast heeft Vilans als kennisorganisatie, ook de taak bij het ophalen, verrijken en verspreiden van kennis uit de programmaonderdelen van Volwaardig leven. Dit vindt plaats via Kennispleingehandicaptensector.nl.

Persoonsgerichte zorg

Zorgorganisaties kunnen vanaf 15 mei plannen presenteren aan ervaringsdeskundigen, naasten, zorgprofessionals, vertegenwoordigers van zorgkantoren en het ministerie van VWS in het kader van Volwaardig leven - Begeleiding à la Carte. Ruim veertig aanbieders presenteerde gisteren meer dan vijftig voorstellen. De ingediende plannen zijn erop gericht om meer persoonsgerichte zorg te bieden. Bij het uitvoeren van hun plan kunnen organisaties hulp krijgen van VWS. Na een positieve beoordeling gaan de zorgaanbieders met ondersteuning via Vilans 2 jaar lang aan de slag om hun voorstel uit te voeren om daarmee kennis te verzamelen die voor de hele gehandicaptensector beschikbaar wordt gesteld.

Oproep

Er draaien momenteel veel mooie initiatieven op het gebied van technologische innovatie binnen de gehandicaptenzorg. Om deze initiatieven aan elkaar te koppelen en van elkaars voorbeelden te leren, stuurt de minister voor de zomer van 2019 een uitnodiging aan de aanbieders gehandicaptenzorg. Hierin worden organisaties voor gehandicaptenzorg opgeroepen om hun belangstelling voor ondersteuning bij de implementatie van technologische oplossingen kenbaar te maken. Met de Innovatie impuls wil VWS 20 à 30 zorgaanbieders ondersteuning aanbieden in dit vaak lastige proces.

Informatie over meedoen

U kunt uw vraag, suggestie of opmerking over het programma per e-mail stellen aan het ministerie van VWS. Mail naar volwaardigleven@minvws.nl.

Meer informatie? Neem contact op met:

CecilDirecteur Kennisnetwerken
Cecil
Scholten
Directeur Kennisnetwerken c.scholten@vilans.nl 06 22 81 08 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl