Barbara de Groen

Barbara de Groen

Werkplaats Ondersteuning van mantelzorgers vanuit de thuiszorg

Hoe ondersteunt u mantelzorgers op een effectieve manier, zodat zij de zorg van en ondersteuning aan hun naaste goed kunnen inzetten? Dat is de vraag die in de Zorg voor Beter werkplaats ‘Ondersteuning van mantelzorg versterken’ getoetst wordt bij de thuiszorg.

19-04-2017

Vilans, V&VN en de Hogeschool van Groningen, werken in 2017 samen aan deze werkplaats. De werkplaats wordt gefinancierd door ZonMw en Sia.

werkplaats ondersteuning van mantelzorgers vanuit de thuiszorg

Overbelasting neemt toe: welke ondersteuning is nodig?

De belasting van mantelzorgers is de afgelopen jaren toegenomen. Ruim 1 op de 6 mantelzorgers voelt zich zwaar- of . Zorgprofessionals willen proactief hiermee omgaan en samen met hen onderzoeken welke ondersteuning preventief kan helpen.

Per situatie kan de behoefte aan ondersteuning verschillen. Dat heeft zowel te maken met de wensen en behoeften van mantelzorgers zelf, als met de situatie van de cliënt en de aan- of afwezigheid van een actief informeel netwerk. Ook (technologische) hulpmiddelen, digitale communicatie en de inzet van vrijwillige of betaalde, ondersteunende diensten kunnen de werkzaamheden van mantelzorgers verlichten. Het draait om ondersteuning op maat.

Wat gaan we doen in de werkplaats

Verschillende thuiszorgorganisaties doen mee aan de werkplaats. Zij werken met diverse methodieken en instrumenten om mantelzorgers te ondersteunen. In de werkplaats wisselen de organisaties ervaringen uit over de toepassing en resultaten en gaan ze aan de slag met elkaars instrumenten. We bekijken wie, wanneer en hoe de instrumenten gebruikt.

Medewerkers en mantelzorgers worden geïnterviewd over de bruikbaarheid, verschillen en overeenkomsten van de methodieken. Welke instrumenten bieden wel en geen oplossing en mogelijkheden voor de mantelzorgers?

Lesmateriaal

Wijkverpleegkundigen, medewerkers uit verschillende thuiszorgorganisaties, hbo-v studenten, mantelzorgers en onderwijs, schrijven mee aan een advies om de instrumenten aan te passen. Het lectoraat werkt een voorstel uit voor lesmateriaal behorend bij de methodieken en instrumenten gericht op hbo-v studenten. Op basis van deze gegevens worden de (les)materialen verder aangepast en opgeleverd.

Resultaten: methodieken en lesmateriaal

  • Het eindresultaat van de werkplaats bestaat uit een pakket van bruikbare methodieken en instrumenten om mantelzorgers vanuit de thuiszorg in verschillende situaties effectief te ondersteunen met een heldere beschrijving wanneer wat te gebruiken is, door wie en hoe.
  • Daarnaast is er lesmateriaal ontwikkeld behorend bij de methodieken en instrumenten gericht op hbo-v studenten.

Meer informatie over mantelzorg

Meer informatie? Neem contact op met:

BarbaraSenior adviseur
Barbara
de Groen
Senior adviseur b.degroen@vilans.nl 06 22 81 06 32
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl