Lotte Cornelisse

Lotte Cornelisse

Oproep - Werkplaats 'Zinvolle inzet van AR' gaat van start

Hoe kunnen we Augmented Reality (AR) zinvol inzetten in de langdurende zorg? Om die vraag te beantwoorden zijn we op zoek naar zorgorganisaties en onderwijsorganisaties die met AR werken, of de ambitie hebben om ermee te gaan werken.

25-02-2019

Over de werkplaats

Er liggen kansen voor technologie bij complexe vragen in de zorg. Hoe lossen we bijvoorbeeld de arbeidskrapte op? En wat betekent de inzet van technologie voor de manier van werken en leren? Kunnen we dit inbedden in onze organisatie? En hoe zorgt u eigenlijk dat u op de hoogte bent van de mogelijkheden? In de werkplaats 'Zinvolle inzet van AR' focussen we op de toepassing van Augmented Reality. Hoe kan deze technologie in de langdurige zorg en onderwijs zinvol worden ingezet?

Aan de slag met experimenten

In de werkplaats kijken we de naar behoeftes en de ervaringen in de praktijk, en verkennen we de technologische mogelijkheden. Gedurende het jaar gaat u aan de slag met uw eigen experimenten of (lopende) pilots en kijken we naar een zinvolle inzet van AR. Samen werken we aan handvaten om mee aan de slag te gaan. De professional van de werkvloer, de professional in opleiding, de cliënten én hun mantelzorgers staan daarbij centraal.

Bijeenkomsten

De werkplaats Zinvolle inzet van AR bestaat uit vier bijeenkomsten, verspreid over het jaar. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 9 april. In de weken tussen de bijeenkomsten werken deelnemers in hun eigen organisatie aan vraagstukken en experimenten op het gebied van Augmented Reality. De opgedane ervaring en kennis uit de werkplaats bundelen we in een praktische, aansprekende handreiking voor zinvolle inzet van AR voor zorgorganisaties en het onderwijs. In werkplaats werken we volgens het principe van Design Thinking.

Wat verwachten we van deelnemers?

We zoeken enthousiaste zorgorganisaties en onderwijsinstellingen die actief deelnemen aan de werkplaats en de bijeenkomsten. Deelnemende organisaties worden met twee tot vier medewerkers verwacht bij alle geplande bijeenkomsten. Per organisatie verwachten we zowel een trekker uit de organisatie als professionals van de werkvloer. We zijn op zoek naar organisaties die al werken met AR, of de ambitie hebben ermee aan de slag te gaan. 

Aanmelden

Aanmelden voor de werkplaats is op dit moment niet meer mogelijk.

Zorgvernieuwers

De werkplaats ‘Zinvolle inzet van AR’ is onderdeel van het programma Zorgvernieuwers 2019. In dit programma werkt Vilans samen met een netwerk van organisaties en gedreven professionals aan oplossingen voor grote vraagstukken in de langdurende zorg met als doel deze toekomstbestendig te maken.

Meer informatie? Neem contact op met:

LotteSenior adviseur
Lotte
Cornelisse
Senior adviseur l.cornelisse@vilans.nl 06 46 05 38 26
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl