Lotte Cornelisse

Lotte Cornelisse

Werkplaats Zinvolle robotica in de zorg

In de Zorg voor Beter-werkplaats ‘Zinvolle robotica in de zorg’ gaan we samen met het veld aan de slag met prangende vragen over, en ervaringen met zorgrobots. We verkennen of robotica mogelijkheden biedt voor zorgmedewerkers en of een robot wenselijk is. Deze Zorg voor Beter-werkplaats voert Vilans in 2017 uit in samenwerking met Hogeschool Windesheim.

18-04-2017

werkplaats zinvolle robotica in de zorg

Robots in de zorg

De ontwikkelingen op het gebied van technologie gaan razendsnel. Ook rondom robotica gebeurt er veel en liggen er kansen voor de zorg. Maar er zijn ook vragen over de inzet van robotica. Hoe zorgt u ervoor dat u op de hoogte bent van de mogelijkheden van robotica? Hoe verhoudt de robot zich tot het werk van de zorgprofessional en hoe zit het met het persoonlijke contact? Het doel van deze werkplaats is dat zorgprofessionals en docenten handvatten krijgen die hen voorbereiden op nieuwe technologie zoals robotica.

Wat gaan we doen?

In de werkplaats halen we prangende vragen op over robotica die spelen in het veld. Dit doen we door in gesprek te gaan met het onderwijs, zorgverleners, cliënten en mantelzorgers. Op basis van de vragen die daar naar voren komen, bepalen we met de deelnemers van de werkplaats welke thema’s het belangrijkst zijn.

We organiseren 4 bijeenkomsten in zorgtrainingscentrum te Zwolle, waarin zorgorganisaties kennis en ervaringen met elkaar delen en kennismaken met verschillende robots en hun mogelijkheden. Tussen de bijeenkomsten door experimenteren zorgmedewerkers met robotica binnen de eigen organisatie. Wat levert de inzet van een robot op voor de professional, cliënten en naasten? Welke kansen en bedreigingen zien we bij de inzet van robots en hoe gaan we daar mee om?

Resultaten inzetten robotica

De uitkomsten worden verwerkt in handleidingen voor zorgorganisaties om zinvol met robotica aan de slag te gaan en in een lespakket voor mbo/hbo. Deze handvatten helpen om over de (on)mogelijkheden van robotica in het alledaagse werk mee te praten en bij te dragen aan de acceptatie en implementatie. De kennis verspreiden we via het kennisplein Zorg voor Beter en kennisinstellingen.

Doe mee

We zoeken enthousiaste zorgorganisaties in de ouderenzorg die actief deelnemen aan de werkplaats en de bijeenkomsten. Heeft u al ervaring met (experimenten met) robotica en wilt u die ervaringen delen? Of heeft u nog geen ervaring, maar wilt u hier wel aan werken? Neem dan contact op met Lotte Cornelisse en meld u aan voor de werkplaats.

Daarnaast komen we graag in contact met personen ouder dan 65 jaar die nog thuis wonen, en met zorgprofessionals die in de ouderenzorg werken. Met behulp van interviews onderzoeken we de verschillende meningen over robots. Het interview vindt plaats in april en mei op een plek waar het u het beste uit komt. Het interview duurt maximaal een uur en deelname is geheel vrijblijvend en anoniem.

Deze werkplaats wordt gefinancierd door ZonMw en Sia (Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek).

Meer informatie over robotica

Meer informatie? Neem contact op met:

LotteSenior adviseur
Lotte
Cornelisse
Senior adviseur l.cornelisse@vilans.nl 06 46 05 38 26
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl