Werkplezier belangrijk voor behoud zorgmedewerkers

Op 29 januari is het de Dag van het Werkplezier in de Zorg. ‘Belangrijk want als je inzet op werkplezier, daalt het ziekteverzuim en krijg je gemotiveerder en meer betrokken zorgmedewerkers,’ zegt oud-politica Sabine Uitslag. Zij zet zich in voor werkplezier als Chief Inspiration Officer Werkplezier bij FWG.

29-01-2019

Als Vilans onderzochten we werkplezier door 25 zorgprofessionals te interviewen in de gehandicaptenzorg.  Niet zonder reden, want inzetten op werkplezier wordt steeds meer een noodzaak voor zorgorganisaties. Zo concludeerde de commissie van VWS ‘Werken in de zorg’ in hun rapportage op 14 december dat de uitstroom van medewerkers bij zorgorganisaties zo gigantisch is dat deze de instroom grotendeels tenietdoet. Inmiddels verlaat één op de vijf zorgmedewerkers vroegtijdig hun werkgever.

Goed luisteren naar personeel

Uitslag: ‘Er moet dus meer focus komen op het terugdringen van vroegtijdige uitstroom. Dit kan door te investeren in werkplezier. Als werkgever loont het om goed te luisteren naar de medewerker, om te kijken waar zijn talenten liggen en hoe hij zijn werk zou willen inrichten. Te vaak moeten zorgmedewerkers zich conformeren aan de heersende structuur.’

Geen protocollen

‘Voor “meer werkplezier” bestaat er geen blauwdruk of protocol die voor elke medewerker of organisatie werkt. Het gaat erom om het gesprek met zorgmedewerkers te voeren over wat voor hen nodig is om meer plezier in het werk te krijgen. Dit kan aan de hand van vier elementen, namelijk zingeving, autonomie, sociale cohesie en meesterschap. Uit onderzoek blijkt dat dit elementen zijn die van invloed zijn op het ervaren van werkplezier. Belangrijk is dat een zorgmedewerker het vertrouwen krijgt en de ruimte neemt om aan de slag te gaan met deze vier pijlers.’

Vanuit je hoofd leer je een vak, maar vanuit je hart ben je meester in het vak.

Mate van autonomie bepalend voor werkplezier

‘Zingeving gaat over wakker worden en weten waarom je zin hebt om naar je werk te gaan. Je hebt een missie, een passie waar je voor wilt gaan. Jouw bijdrage in deze wereld. Meesterschap gaat verder dan vakmanschap. Vanuit je hoofd leer je een vak, maar vanuit je hart ben je meester in het vak. Het gaat over iets moois weten te maken van de relatie met de cliënt, door het bieden van oprechte aandacht en mens te zijn naast de professional. We komen vanuit meten is weten, protocollen en richtlijnen. Dat op zich is niet fout, maar daarnaast hebben zorgmedewerkers ruimte nodig om te reflecteren en hun kennis en kunde in te zetten. De ervaren mate van autonomie is bepalend voor werkplezier. Tot slot vergroot het samen werken aan een doel het werkplezier. Als je een doel hebt met elkaar, dan ben je ook gemotiveerder om daar jouw talenten voor in te zetten.’

Zorgmedewerkers hebben ruimte nodig om te reflecteren en hun kennis en kunde in te zetten.

1 miljoen gelukkige medewerkers

Het doel van de Dag van het Werkplezier in de Zorg is dan ook vooral aandacht vragen voor werkplezier. Sabine Uitslag: ‘Dit helpt ook bij mijn missie: namelijk streven naar 1 miljoen gelukkige medewerkers in de zorg. Bijzonder is dat deze dag voor alle functies in de zorg geldt. Van bestuurder tot administratief medewerker. Het is een moment om even stil te staan. Doe ik de dingen zoals ik die wil doen? Waarom vond ik dit werk ook alweer zo mooi? Wij mensen streven van nature naar geluk. Thuis willen we altijd gelukkig zijn, terwijl we ons op het werk vaak conformeren aan een schema, ook al maakt ons dat niet gelukkig. Best vreemd eigenlijk.’

Thuis willen we altijd gelukkig zijn, terwijl we ons op het werk vaak conformeren aan een schema.

Zorgmedewerkers vergeten zichzelf

Ook Esther van Baaijen, projectleider Werkplezier bij Vilans, onderstreept dit belang: ‘Deze dag helpt om dit onderwerp op de kaart te zetten. Alleen al het gesprek voeren zorgt voor een stuk bewustwording dat werkplezier er mag zijn. In de zorg zijn medewerkers heel erg gefocust op de cliënt en daardoor vergeten ze vaak zichzelf. Het beleid is ook vaak eenzijdig gericht op het goed gaan van cliënten. Gelukkig raken steeds meer zorgorganisaties ervan doordrongen dat gelukkige medewerkers ook nodig zijn voor een goede kwaliteit van zorg.’

Medewerkers zijn heel erg gefocust op de cliënt en daardoor vergeten ze vaak zichzelf.

Grote rol voor medewerkers zelf

‘Uit ons onderzoek is gebleken dat de medewerker zelf ook een grote rol heeft in dit werkplezier en daar ook verantwoordelijkheid in kan nemen. Bijvoorbeeld door aan te geven wat hij nodig heeft en waar hij zich in wilt ontwikkelen. We hebben zorgmedewerkers geïnterviewd door gebruik te maken van een onderzoeksbox. In zo’n box zitten allemaal hulpmiddelen en opdrachten om creatief met het onderwerp aan de slag te gaan en ervaringen te verzamelen. Bijvoorbeeld een foto-opdracht en prikkelende vragenkaartjes. Deze onderzoeksmethode maakt veel los bij mensen. Doordat zij bewust een week lang met dit onderwerp bezig waren, leverde dit al meer inzicht in hun werkplezier op. Dit maakt ook duidelijk dat het op de kaart zetten van werkplezier helemaal niet ingewikkeld of moeilijk hoeft te zijn.’

Lees meer over werkplezier in de zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

WouterSenior communicatieadviseur
Wouter
van den Elsen
Senior communicatieadviseur w.vandenelsen@vilans.nl 06 46 04 33 51
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl