Sanne van der Weegen

Sanne van der Weegen

Werkt u aan een inclusieve samenleving?

Met verschillende zorgorganisaties zijn we het project ‘Inclusieve samenleving met inzet van technologie’ gestart om te werken aan meer inclusie van kwetsbare burgers en omwonenden in de samenleving.

Dit doen we door te experimenteren met (nieuwe) technologieën. Wilt u ook met uw organisatie ontdekken hoe technologie bijdraagt aan inclusievraagstukken? Doe mee!

Wat is inclusie?

Bij inclusie gaat het om welkom zijn, erbij horen en meedoen in de samenleving. Maar dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Werkt u aan een inclusieve samenleving?

Inclusie en technologie

De technologische ontwikkelingen nemen snel toe. Het is haast niet bij te houden wat de mogelijkheden zijn en hoe u zinvol gebruik van technologie maakt. Tegelijkertijd werken organisaties aan inclusie van ouderen en mensen met een handicap in de samenleving. Hoe draagt technologie bij aan goede zorg thuis of bij het VN-verdrag? Hoe komt u erachter wat goed past bij uw cliënten en organisatie? Hoe zet u de technologie vervolgens in? Dit zijn vragen van zorgorganisaties die wij ontvingen bij het . Met deze vragen gaan we aan de slag.

Doe mee aan een inclusieve samenleving

We hebben nog plek voor 3 organisaties uit de ouderen- en gehandicaptenzorg die we kunnen ondersteunen met de inzet van technologie en waar we ervaringen ophalen.

Aanmelden

Wij kijken met een team uit uw organisatie naar uw vraagstukken op het gebied van inclusie. U experimenteert met technologie en u leert van de ervaringen van andere zorgorganisaties. Wij bieden de materialen en ondersteuning om technologieën te proberen.

Deelname aan het project is gratis. De opgedane kennis en ervaringen delen wij met andere zorgorganisaties, netwerken en gemeenten via onze kanalen. Zo kunnen we ook anderen inspireren om te werken aan een inclusieve samenleving.

Deel uw ervaringen

Heeft u of uw organisatie goede voorbeelden of ervaring met de inzet van technologie voor een inclusieve samenleving? We horen het graag! Stuur uw voorbeeld naar Sanne van der Weegen, s.vanderweegen@vilans.nl.

Vernieuwend programmeren: Ambitie Technologie

Het project ‘Inclusieve samenleving met inzet van technologie’ is het eerste project dat start vanuit de ‘ambitie ’ van het Vernieuwend Programmeren. In die ambitie werken we aan 3 projecten die bijdragen aan goede zorg thuis of die aansluiten bij het VN-verdrag. In 2017 programmeren en werken we meer met het veld. We nodigen mensen gedurende het jaar uit om ideeën in te sturen om de zorg te verbeteren. Naast de ambitie ‘Technologie’ gaan ook de ambitie ‘Mantelzorg’ en ‘Kennis laten stromen’ van start.

Meer informatie over inclusie

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl