Johan van der Leeuw

Johan van der Leeuw

Wij zoeken ervaringen met gps-technologie

Samen met de zorgorganisaties TanteLouise en Zonnehuisgroep Amstelland zijn we een project gestart met de titel Leefcirkels XL, versie 2.0. Het doel is om mensen met dementie in wooncomplexen meer vrijheid en veiligheid te bieden met goed functionerende en draagbare technologie. Om de huidige resultaten te verbeteren, is kennis en ervaring met nieuwe versies van deze gps-technologie wenselijk.

13-10-2017

Gps-technologie voor meer vrijheid

In een eerdere fase hebben we het leefcirkelconcept ontwikkeld. Mensen met dementie die op een gesloten afdeling in een verpleeghuis wonen, kunnen met hulp van technologie van de afdeling af. Zorgorganisatie TanteLouise heeft dit bestaande concept uitgebreid door ook vrijheid buiten de locatie aan te bieden: Leefcirkels XL. Dit systeem gebruikt gps-technologie. De cliënten reageren hier positief op, maar er zijn nog belangrijke verbeterpunten, onder andere op het gebied van veiligheid.

Meer vrijheid dankzij gps-technologie 

Met de kennis van gebruikers en leveranciers van gps-technologie willen we zorgen dat ouderen uiteindelijk meer vrijheid ervaren dankzij deze techniek. Vilans-adviseur Johan van der Leeuw licht toe: ‘Om een cliënt ook buiten het gebouw meer bewegingsvrijheid te geven gebruiken veel organisaties geofencing. Een afgebakend gebied rondom de locatie geeft aan hoe ver een bewoner vrij kan lopen. Wanneer hij het gebied verlaat, ontvangt de zorgverlener een signaal.’

Johan vervolgt: ‘Maar als de geofencing niet goed werkt, kan dit leiden tot vervelende situaties. Cliënten kunnen dan bijvoorbeeld op een drukke straat terecht komen.’ Dit soort onwenselijke en onveilige situaties moeten we voorkomen. We zoeken daarom gps-systemen die wél overal werken. Het doel is gps-technologie in de zorg in beweging te krijgen en te houden.

Criteria voor goede systemen

Om na te gaan welke systemen goed werken hebben we een lijst met criteria opgesteld. Deze willen we graag met mantelzorgers, zorgverleners en experts van systemen doorlopen. Wilt u hier aan meewerken of heeft u goede ervaringen met systemen? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar Liesbeth van den Berg, zie contactgegevens rechtsboven. Zo kunnen we samen werken aan meer vrijheid én veiligheid voor bewoners!

Meer informatie over technologie

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
van der Leeuw
Senior adviseur j.vanderleeuw@vilans.nl 06 22 81 06 56
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl