Frans van Zoest

Frans van Zoest

Wij zoeken Zorgvernieuwers

Veel mensen die in de langdurende zorg werken, hebben allerlei ideeën en ervaringen over hoe zorg beter kan. Maar veel ideeën stranden bij een gebrek aan tijd, connecties of kennis. Met de vraag ‘Ben jij een Zorgvernieuwer?’ zoeken wij gedreven mensen die werk willen maken van hun ideeën, samen met andere zorgvernieuwers.

18-01-2018

Wat zijn Zorgvernieuwers?

Mensen die graag samenwerken met uiteenlopende partijen en natuurlijk met zorgprofessionals van andere organisaties, vanwege de energie en kennis die ze daarmee opdoen. Samen heb je meer impact dan alleen.

Aanmelden

Bent u een zorgvernieuwer en wilt u werk maken van uw ideeën? Meld u voor 1 maart aan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans van Zoest en Janneke Haan via zorgvernieuwers@vilans.nl.

Meer keuzevrijheid als zorgvernieuwer

Een zorgvernieuwer die de voordelen van deze gezamenlijkheid ontdekte, is Roelfien Erasmus, beleidsadviseur van ZuidOostZorg. Bijvoorbeeld dat je samen toch sneller op relevante vragen en daaruit voortvloeiende behoeftes komt: ‘Voor de inzet van leefstijlmonitoring ontdekten we dat we meer keuzevrijheid  wilden en behoefte hadden aan een groter aanbod leveranciers.’

Lees het interview met Roelfien Erasmus

Bottom-up typerend voor zorgvernieuwers

Naast de gezamenlijkheid, is de bottom-up manier van werken typerend voor zorgvernieuwers. De vragen en ideeën komen echt uit het veld zelf. Zo had Zorggroep Solis de behoefte om meer met technologie te doen, maar had de organisatie geen idee waar te beginnen. Ze vroegen ons om hulp, waarna wij keken of er meerdere organisaties op dit thema wilden aanhaken. Vervolgens verbinden wij de zorgvernieuwers met experts en partijen die de benodigde kennis, contacten, ervaring en energie inbrengen.

Lees het artikel over de bottom-up manier van werken

Meer aandacht voor preventie en technologie

Ook Laura Steman is blij met initiatief . Als manager Wijkzorg van Zorggroep Solis herkent ze vooral de noodzaak: ‘Als we door blijven gaan met de huidige manier van zorg verlenen, met te weinig aandacht voor preventie en technologie, komt de kwaliteit van de zorg straks echt onder druk te staan. Inmiddels weten we gelukkig hoe we technologieën kunnen testen om de kwaliteit van leven van passieve cliënten te verbeteren.’

Waardevolle kennis delen

Bij Zorggroep Solis is er namelijk een grote groep mensen die niet om aandacht vraagt, maar wel een onvoldoende waardevolle daginvulling heeft. Een belevenistafel bleek voor deze groep goed te werken; een interactief scherm in de tafel met plaatjes, puzzels en foto’s. Een voorbeeld van waardevolle kennis om te delen. Binnenkort vindt er dan ook een bijeenkomst met zorgvernieuwers uit de regio plaats om een verdere uitwisseling te laten plaatsvinden. Steman: ‘Ervaringen delen scheelt bijvoorbeeld aanschafkosten. Door meerdere organisaties te laten testen, ben je met z’n allen een stuk efficiënter.’ 

Tijdelijke netwerken

Zorgvernieuwers zijn een succesvolle manier van werken, die we graag nog meer wil benutten. Projectleider Frans van Zoest: ‘Met Zorgvernieuwers hopen we nog meer te gaan werken in tijdelijke netwerken van gedreven zorgvernieuwers rond een gezamenlijk vernieuwingsvraagstuk. We willen dat zorg beter werkt en met dit initiatief hopen we onze impact te vergroten.’

Lees meer over Zorgvernieuwers

Meer informatie? Neem contact op met:

FransExpert
Frans
van Zoest
Expert f.vanzoest@vilans.nl 06 55 44 03 68
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl