Barbara de Groen

Barbara de Groen

Wilt u een zelfmeetinstrument voor lokale teams?

Het programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) inventariseert de behoefte aan een zelfmeetinstrument voor lokale teams die werken met multiprobleemgezinnen en -huishoudens. Het doel is dat het instrument inzicht geeft in verbeterpunten voor het proces van vraagverheldering, planvorming en toeleiding tot passende hulp. Houdt u zich bezig met dit proces? Vul dan de vragenlijst in.

12-04-2018

Naar de vragen.

Zelfmeetinstrument laat verbeterpunten zien

IWW hoort graag of u als coördinator of teamleider van lokale teams, bestuurder van een zorgorganisatie of beleidsmedewerker bij de gemeente behoefte heeft aan een zelfmeetinstrument voor lokale teams die werken met multiprobleemgezinnen en -huishoudens. Het instrument is een audit die u meer inzicht moet geven in verbeterpunten voor het proces van vraagverheldering, planvorming en toeleiding tot passende hulp. Bovendien kunt u met het instrument verbeteracties in gang zetten en de voortgang van de acties monitoren.

Draagvlak bij gemeenten en lokale teams

Een aantal gemeenten en lokale teams heeft bij IWW aangegeven behoefte te hebben aan een zelfmeetinstrument. IWW wil daarom met de samenwerkende inspecties, gemeenten en lokale teams een dergelijk instrument ontwikkelen. Wij inventariseren graag of er breder draagvlak is en of u aan de ontwikkeling van het instrument wilt meewerken.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten.

Meer informatie over lokale teams

Meer informatie? Neem contact op met:

BarbaraSenior adviseur
Barbara
de Groen
Senior adviseur b.degroen@vilans.nl 06 22 81 06 32
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl