Anneke Augustinus

Anneke Augustinus

Zelfbewuste professionals zorgen voor betere zorg

Trots bij zorgprofessionals, hoe kun je dat als organisatie versterken? Bij Woonzorg Flevoland doen ze dat door de bewonersbespreking te combineren met persoonlijke- en teamontwikkeling. Wij onderzochten de werkzame ingrediënten van deze aanpak.

31-07-2018

Jan Krol is coach belevingsgericht werken bij Woonzorg Flevoland. ‘Eén keer in de 5 weken zitten we met z’n allen bij elkaar om een bewoner te bespreken. Met z’n allen, dat wil zeggen het team dat voor deze cliënt zorgt, en alle andere betrokkenen. Dat kan bijvoorbeeld de fysiotherapeut, iemand van de activiteitenbegeleiding zijn, maar ook een medewerker van het Grand Café als een bewoner daar vaak komt. Samen proberen we een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de cliënt; wie is hij of zij? Wat is voor hem/haar belangrijk? Wat zijn wensen en verlangens? Hoe kunnen we eventueel onbegrepen gedrag verklaren? Iedereen mag daarbij zijn eigen beleving en normen en waarden op tafel leggen, niets is onbespreekbaar. Met als einddoel om als team samen de beste zorg voor deze cliënt te bieden.’

Samen proberen we een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de cliënt.

Leerdoelen van medewerkers bespreken

‘Aansluitend op het gesprek over de bewoner gaan we in op de leerdoelen van een medewerker uit het team’, legt Jan Krol uit. ‘Iedere keer komt iemand aan de beurt. Het team bespreekt de doelen, de voortgang en geeft feedback en tips. Daarna trekken we dat breder en bespreken we teamdoelen met elkaar en ontwikkelpunten. Ook hier is feedback geven en ideeën uitwisselen de beste manier om samen vooruitgang te boeken. Dat vraagt om een veilig sociaal klimaat en ik durf te stellen dat we er in geslaagd zijn om daarvoor te zorgen. Dan ontstaat er een leer- en ontwikkelcultuur, waarin mensen het beste uit zichzelf en hun team willen halen. Dan zie je mensen groeien.’

Wat is de rol van de manager?

Marlene Trompetter zit als manager zorg bij die gesprekken. Welke rol kan een manager in zo’n ontwikkeltraject hebben? ‘Het is belangrijk dat je de ruimte geeft aan mensen om hun vragen, twijfels, plannen en ideeën op tafel te leggen. Als ik als manager daar direct een oordeel over geef, dan verstomt het gesprek heel snel. In onze manier van werken staat samen leren door het gesprek met elkaar te voeren en te reflecteren en daardoor tot een aanpak te komen centraal. Als manager moet ik dat proces faciliteren, uitnodigend zijn en veiligheid creëren. In de praktijk betekent dat vaak ook je mond houden en luisteren.'

In onze manier van werken staat samen leren centraal.

'Tijdens de bewonersbesprekingen kun je als manager ook je team observeren, hoe gaat het met de medewerkers, zit iedereen goed in z’n vel, is iedereen aangehaakt, waar staan ze in de ontwikkeling, wat gebeurt er in de groep? Zaken over het functioneren van mensen horen niet in zo’n gesprek thuis, het gaat om de cliënt en in het verlengde daarvan de kansen en mogelijkheden van het team om de cliënt zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat het essentieel is dat ik er bij ben: je onderschrijft daarmee het belang van de bewonersbespreking, de persoonsgerichte zorg en de ontwikkelkansen van mensen en teams. Het is niet zo dat ik vrijblijvend aanschuif als dat uitkomt. We staan hiervoor en ik zorg dat ik erbij ben.'

Lees meer over de nieuwe zorgprofessional

Meer informatie? Neem contact op met:

AnnekeDirecteur Waardigheid en trots
Anneke
Augustinus
Directeur Waardigheid en trots a.augustinus@vilans.nl 06 21 31 18 06
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl