Jennie Mast

Jennie Mast

6 instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid lijkt het toverwoord van deze tijd. Het is het nieuwe startpunt voor gemeenten bij het bieden van zorg en ondersteuning: wat kunt u zelf en waar heeft u hulp bij nodig? Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgorganisaties zoeken naar handvatten om zelfredzaamheid van cliënten in beeld te brengen, te ondersteunen en te monitoren.

01-07-2014

6 veelgebruikte instrumenten

Hoe weten we of iemand zelfredzaam is? Inmiddels zijn er diverse instrumenten ontwikkeld om zelfredzaamheid te meten en te monitoren. Vilans verzamelde 6 veelgebruikte instrumenten in de publicatie 'Zo zelfredzaam': 

  • Zelfredzaamheidsmatrix
  • Zelfredzaamheidsmonitor 
  • Zelfredzaamheidsradar 
  • Zelfredzaamheidsmeter 
  • Zelfstandigheidslijst 
  • Effecten Ster

Dit overzicht biedt organisaties een houvast om beter te bepalen welk instrument voor hen bruikbaar is.

Download de publicatie: 'Zo zelfredzaam' (pdf)

Nog volop in ontwikkeling

Hoewel de instrumenten onderling verschillen in vorm en inhoud, is er ook overlap. Er wordt nog veel geëxperimenteerd en doorontwikkeld. De auteurs: Jennie Mast, Evianne Wijenberg en Mirella Minkman van Vilans benadrukken dat het perspectief van de cliënt in de verdere ontwikkelingen (meer) centraal moet staan. Jennie Mast: ‘Iedereen zoekt naar een goede vorm om zelfredzaamheid van cliënten in beeld te krijgen. Elk instrument heeft zijn voor- en nadelen en veel is nog in ontwikkeling. Dit overzicht zet de verschillende instrumenten op een rij en is een eerste stap richting betrouwbare en passende instrumenten.’

Helpt u mee om een praktijkgerichte aanpak te ontwikkelen?

Vilans zoekt een aantal pilot organisaties om met elkaar een praktijkgerichte aanpak te ontwikkelen. In deze aanpak, die Vilans samen met het Centrum voor Toegepast Onderzoek en Wetenschap (CTOW) ontwikkelt, staan de cliënt en zijn mogelijkheden centraal. Download de flyer 'Werken aan zelfredzaamheid' (pdf) voor meer informatie over deze aanpak. We streven naar deelnemers aan de pilots uit alle relevante sectoren en ook kunnen gemeenten en zorgaanbieders zich hiervoor aanmelden. Bent u geïnteresseerd in deelname? Neem contact op met de projectleider, Jennie Mast (j.mast@vilans.nl), tel. 030-7892590 of 06-22810601.

Lees meer

Meer informatie? Neem contact op met:

JennieSenior adviseur
Jennie
Mast
Senior adviseur j.mast@vilans.nl 06 22 81 06 01
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl