Henry Mostert

Henry Mostert

Zelfscan Wzd - Hoever bent u al in de praktijk?

Als zorgprofessional probeer je zo goed mogelijk persoonsgerichte zorg te bieden, samen met de cliënt en naasten. Maar wat als de cliënt de gevolgen van een besluit niet overziet of zelf geen besluit kan nemen? Om te voorkomen dat een cliënt zichzelf of iemand anders ernstig nadeel of schade toebrengt, kan zorg nodig zijn waar de cliënt zich tegen verzet: onvrijwillige zorg. Het uitgangspunt is daarbij altijd ‘Nee, tenzij’. Hoe je dat zorgvuldig doet is geregeld in de Wet zorg en dwang (Wzd).

23-08-2021

De implementatie van de Wzd is op veel plekken nog in volle gang. Dan is het goed om af en toe stil te staan bij hoe het nu gaat met het herkennen, voorkomen en afbouwen van onvrijwillige zorg. Vilans ontwikkelde daarvoor de Zelfscan Wzd.

Direct naar de zelfscan

Verbeteren en leren met de zelfscan

Teams kunnen met de Zelfscan Wzd samen kijken hoever zij zijn met de implementatie van de wet in de praktijk. Wat gaat goed? Wat verdient nog extra aandacht en wat gaan we daarvoor doen?

De zelfscan start met een vragenlijst die ieder teamlid individueel invult. Bij elke stelling geven zij aan of die naar hun mening klopt of niet. De begeleider van de zelfscan (meestal een teammanager, kwaliteitsmedewerker of Wzd-functionaris) bespreekt (een deel van) de stellingen vervolgens met het team. In dat gesprek bepalen de teamleden waaraan het team nog meer aandacht moet besteden en wat al goed gaat. Ze sluiten af met afspraken over het vervolg. Er is een apart instructieblad voor de begeleider.

Het had een lerend effect

'Medewerkers werden heel enthousiast van de Zelfscan Wzd. Het is ervaren als een manier van leren. De rijtjes met extra informatie op de achterkant gaf hun juist ook inzicht dat ze soms nog niet alles helemaal op orde hadden. Je krijgt goed zicht op hoever het staat met de implementatie. En de medewerkers hebben het vooral ook ervaren als 'gewoon' een leuk gesprek.'

Jolanda van de Berg, adviseur bij stichting Avoord Zorg en Wonen

Het is ook waardevol om een beeld te krijgen hoever de locatie of organisatie als geheel is met de invoering van de Wzd. Daarvoor is een handige tool gemaakt, die de resultaten van de teams in een oogopslag weergeeft. 

Download de Zelfscan Wzd:

Kom naar het online Wzd Café

Op 28 september is er een online Wzd Café waarin Vilans-adviseur Henry Mostert en Jolanda van de Berg, adviseur bij stichting Avoord Zorg en Wonen, de Zelfscan Wzd uitgebreid toelichten. Jolanda van de Berg vertelt hoe zij de zelfscan gebruikte om binnen teams het gesprek op gang te brengen over ‘Leven in vrijheid’. Ze deelt de reacties die zij kreeg van de teamleden en wat het vervolg is. Henry Mostert helpt u verder op weg om de zelfscan Wzd in te zetten uw organisatie.

Meer informatie? Neem contact op met:

HenryExpert
Henry
Mostert
Expert h.mostert@vilans.nl 06 22 80 99 90
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl