Anneke Augustinus

Anneke Augustinus

Zij-instromers helpen om arbeidstekort op te lossen

De 43-jarige Laura Riepe was jarenlang administratief medewerkster, totdat er onvoldoende werk voor haar was. ‘Maar thuis zitten is niet mijn ding’, vertelt ze. Daarom pakte ze van alles aan en volgde ze een cursus bij het UWV om te onderzoeken welke mogelijkheden ze nog meer had. Dat kwam goed uit, want de ouderenzorg in Midden-Brabant is dezer dagen op zoek naar mensen zoals Laura Riepe die als zij-instromer in de zorg aan de slag willen gaan.

10-08-2018

14 zorginstellingen, het hbo- en mbo-onderwijs, 2 werkgeversorganisaties en zorgkantoor VGZ in de regio Midden-Brabant hebben in 2017 een convenant ondertekend. Hierin hebben de partijen afgesproken om samen de arbeidsproblematiek in de ouderenzorg in de regio aan te pakken. De insteek: voldoende én goed opgeleide zorgmedewerkers die zorg van hoge kwaliteit kunnen verlenen aan ouderen, thuis of in een verpleeghuis. Dankzij dit plan is Laura Riepe momenteel Helpende Plus in opleiding bij zorgorganisatie Volckaert in Dongen.

Meer opleidingsplaatsen

De ministeries van VWS en OCW zijn nauw betrokken bij het arbeidsplan, dat rust op 4 pijlers:

  • Het aantrekken van nieuwe studenten en medewerkers;
  • Het behoud van de huidige medewerkers;
  • Het verbeteren van het imago van de zorg;
  • Meer zij-instromers.

Dat is hard nodig, want de regio kampt met veel openstaande vacatures voor zowel verzorgenden als verpleegkundigen. ‘En als je minder mensen op de werkvloer hebt, kun je weer minder mensen opleiden’, zegt Marloes van der Poel van de Zorgacademie: een netwerkorganisatie van zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en de overheid in Midden-Brabant. ‘In de aanloop naar het convenant gaven de onderwijsinstellingen ook aan dat er sprake was van een tekort aan stage- en opleidingsplaatsen. Daarom hebben we afgesproken de komende jaren significant meer mensen op te leiden en veel meer opleidings- en stageplaatsen op alle niveaus te creëren. Inmiddels is dat zo goed gelukt, dat we niet alle opleidings- en stageplaatsen gevuld krijgen’

Andere opleidingen

‘Partijen spraken verder af om mensen ook anders op te gaan leiden’, vertelt Marlous van Os van Transvorm, een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn voor Noord-Brabant. ‘Als we zij-instromers willen aantrekken, vergt dat een meer flexibele manier van opleiden, zoals korter en sneller opleiden. Belangrijk is verder om de verworven vaardigheden van kandidaten te erkennen, want dan kun je mensen eerder inzetten. Voor zij-instromers is dat belangrijk, want die willen niet altijd een lang leertraject in. De groep van zij-instromers wordt bovendien steeds breder, van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders, tot mensen die van beroep willen switchen en werkzoekenden.’

Als we zij-instromers willen aantrekken, vergt dat een meer flexibele manier van opleiden.

Creatiever en flexibeler

De samenwerking in de regio levert een betere afstemming op tussen onderwijs en praktijk. Marlous van Os: ‘Dit zien we ook terug in het extra aantal stageplaatsen die werkgevers beschikbaar stellen. Partijen zijn in beweging gekomen. Ze kijken creatiever naar hoe ze de opleiding kunnen vormgeven, er zijn meer opleidings- en stageplekken en meer zij-instromers. Maar we zijn er nog niet. Ik denk dat de flexibiliteit van de opleidingen en werkgevers nog verder vergroot kan worden om meer ruimte te creëren voor jongeren en zij-instromers. Ik denk ook dat we eerder verworven competenties zwaarder kunnen laten wegen en onderwijs meer in de praktijk kunnen organiseren. In een nieuwe opleiding die in september start bij het ROC Tilburg worden deze aspecten meegenomen. We zijn dus nog volop in ontwikkeling en blijven met elkaar experimenteren.’

Lees het hele bericht op de website van Waardigheid en trots

Solliciteren en contract op één dag

Bij zorgorganisatie Laurens in Rotterdam houden ze inloopdagen om het vinden van personeel gemakkelijker te maken. Geïnteresseerden kunnen in één dag tijd kennis maken, solliciteren, arbeidsvoorwaarden bespreken én met een baan op zak weer naar huis gaan.

Ook mensen zonder zorgdiploma zijn welkom. Als ze maar een hart voor de zorg hebben. Het idee moet ervoor zorgen dat mensen met een diploma in een andere sector toch in de zorg kunnen werken door bijvoorbeeld tegelijkertijd te leren en werken.

Lees meer over het oplossen van het personeelstekort

Meer informatie? Neem contact op met:

AnnekeDirecteur Waardigheid en trots
Anneke
Augustinus
Directeur Waardigheid en trots a.augustinus@vilans.nl 06 21 31 18 06
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl