Lotte Cornelisse

Lotte Cornelisse

Zinvolle inzet van AR - Breng eerst de belangrijkste wensen in kaart

Het heeft iets symbolisch: de eerste bijeenkomst van de nieuwe Vilans-werkplaats 'Zinvolle inzet van AR' vond dinsdag 9 april plaats in het eeuwenoude Bartholomeus Gasthuis in Utrecht. Virtuele elementen toevoegen aan een weergave van de realiteit, dat is Augmented Reality. Een techniek die de zorg kan ondersteunen, maar voor veel deelnemende organisaties nog onbekend is. De komende maanden onderzoeken ze samen hoe AR zinvol kan worden ingezet.

15-04-2019

‘We worden ouder, we blijven langer thuis wonen en we leven anders samen. En we komen handen te kort,' begint Lotte Cornelisse, adviseur eHealth en Innovatie bij Vilans. ‘Technologie zoals Augmented Reality kan mogelijk de zorg ondersteunen.’ Op een groot scherm achter haar verschijnt een aantal voorbeelden: een iPad die het skelet en de organen van een patiënt toont. Een cliënt die een virtuele bal vangt, om haar stabiliteit te trainen, en een virtuele, rolstoelvriendelijke inrichting. ‘De techniek achter AR is niet eens zo ingewikkeld,' zegt Cornelisse. ‘Een zinvolle toepassing ervan is veel uitdagender.’ De vraag hoe AR een zinvolle bijdrage kan leveren in de langdurige zorg staat dan ook centraal in de werkplaats.

Grenzen aan innovatie

Aan de werkplaats doen zowel zorginstellingen als onderwijsinstellingen mee. Allemaal zijn ze verschillend, en toch ook niet. De meeste organisaties wíllen wel innovatief zijn, maar lopen tegen grenzen aan. ‘Onbekend maakt onbemind,’ verzucht een deelnemer, zelf werkzaam bij een zorggroep. In de zaal wordt heftig geknikt. ‘Wij als afdeling zijn erg vooruitstrevend,’ geeft een andere deelnemer aan. ‘Wij zien de potentie, maar de organisatie nog niet.’ Cornelisse herkent de geluiden. Ze is echter hoopvol ‘Deze werkplaats is juist bedoeld om elkaar te vinden. Om te kijken wat er allemaal ontwikkeld wordt, en te kijken hoe deze techniek zinvol ingezet kan worden.’

De werkplaats is bedoeld om te kijken wat er allemaal ontwikkeld wordt en hoe deze techniek zinvol ingezet kan worden.

Zinvolle inzet van technologie

Dan is het tijd om aan de slag te gaan. Er worden grote vellen uitgedeeld. Op de tafels liggen stiften en pennen in verschillende kleuren. Deelnemers slikken nerveus. ‘In deze werkplaats werken we iteratief,’ zegt Cornelisse. ‘AR lijkt misschien een antwoord te zijn op jullie vraagstukken, maar het probleem moet centraal staan, en níet de technologie. Pas dan is er sprake van zinvolle inzet van technologie.’ En dus gaan de deelnemers aan de slag met het beschrijven van hun vraagstuk. Hoe ziet een dag in de zorg eruit? Welke emotie voelt de cliënt? Dit staat ver af van AR, maar er ontstaan flinke discussies. ‘Inzicht krijgen in wat er nú gebeurt is nuttig om straks te kijken welke toepassing van technologie zinvol is,’ geeft Cornelisse aan. De deelnemers begrijpen het. Niemand zit te wachten op een kostbare AR-bril die na één keer testen in de kast verdwijnt.

Het probleem moet centraal staan, níet de technologie. Pas dan is er sprake van zinvolle inzet.

Iedereen kan tekenen

Dan volgt een verdere verdieping in AR. Met een aantal voorbeelden laat Cornelisse zien welke toepassingen en ontwikkelingen er zijn. Vervolgens deelt ze nieuwe vellen papier uit. ‘Hoe ziet uw ideale AR-toepassing er nu uit,’ vraagt ze. Deelnemers beginnen te schrijven. ‘Probeer het echt te visualiseren,’ benadrukt Cornelisse. ‘Iedereen kan tekenen. Zie het als een visuele pitch voor uw organisatie.’ Aarzelend komen de eerste schetsen op papier. Veel AR-brillen, maar ook apps, en zelfs werkprocessen. ‘Het interessante aan deze werkvorm is dat je gedwongen wordt om op een andere manier naar vraagstukken te kijken,’ vertelt Cornelisse. ‘Niet direct op zoek gaan naar de quick fix, maar eerst het probleem onderzoeken en bekijken wat er nodig is voor de oplossing. Dat voelt onwennig, maar zorgt voor veel zinvollere oplossingen.’     

Vrij denken

De middag levert al paar interessante concept-toepassingen op. Denk aan een toepassing die in Augmented Reality een cliëntdossier laat zien, wanneer een huisnummer wordt gescand. Of een toepassing die op basis van gezichtsherkenning inzicht geeft de studievoortgang van een leerling. Vanzelfsprekend levert dit vrije denken ook veel vragen op. Hoe zit het met beveiliging? Zijn alle verschillende systemen wel aan elkaar te koppelen? Wat zijn de kosten? Relevante vragen. Door in eerste instantie groot te denken komen de belangrijkste wensen en behoeften naar voren. Dit is zinvol om in kaart te brengen wanneer er naar nieuwe toepassingen wordt gekeken. Dit staat voor de volgende bijeenkomst op het programma.

Zorgvernieuwers

De deelnemers van de werkplaats staan voor de uitdaging om de komende maanden te onderzoeken hoe AR zinvol kan worden ingezet. Daarbij leren ze van elkaars ervaringen, en van andere innovatieve organisaties. Vilans bundelt de kennis die wordt opgedaan en stelt die beschikbaar voor anderen. De werkplaats is onderdeel van het overkoepelende Vilans-programma Zorgvernieuwers, dat gericht is op het samenbrengen van partijen met een toekomstgerichte blik. Op die manier wordt gewerkt aan een kennisgemeenschap, met als uiteindelijke doel het toekomstbestendig maken van de langdurige zorg.

Lees meer over technologische ontwikkelingen    

Meer informatie? Neem contact op met:

LotteSenior adviseur
Lotte
Cornelisse
Senior adviseur l.cornelisse@vilans.nl 06 46 05 38 26
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl