Jan Willem Bloemen

Jan Willem Bloemen

Zo verbetert u de zorg en ondersteuning in uw gemeente

Hoe komen zorg en ondersteuning voor een inwoner tot stand? Is dat in samenhang? Past dat bij zijn vraag? Zijn er drempels? Hebben inwoners het gevoel dat ze goed zijn geholpen? Valt er iets te verbeteren? Op die vragen krijgen gemeenten antwoord met de (gratis) Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET). De tool is ontwikkeld door Toezicht Sociaal Domein (TSD) en Integraal Werken in de Wijk (IWW), waarvan Vilans één van de partners is.

09-07-2021

De ZET geeft inzicht in hoe de zorg en ondersteuning tot stand zijn gekomen. Door enkele casussen te onderzoeken wordt duidelijk of inwoners weten waar zij zorg en ondersteuning kunnen aanvragen, of ze daar gemakkelijk terecht kunnen en of ze naar de juiste hulpverlener(s) zijn toegeleid. Medewerkers van gemeenten bekijken dossiers, voeren gesprekken met inwoners en professionals en analyseren de resultaten. Zo zien zij, vanuit verschillende perspectieven, of zorg en ondersteuning goed zijn georganiseerd en in samenhang worden aangeboden. Zij krijgen een compleet beeld van wat er goed gaat, wat beter kan én hoe het beter kan. 

Download de tool
 
Op 24 juni werd de ZET gepresenteerd tijdens een webinar. Bekijk het verslag daarvan, met praktijkervaringen uit de regio IJsselland. 
 
Meer weten? Bekijk dit filmpje:

Meer informatie? Neem contact op met:

AnnemiekeOnderzoeker
Annemieke
Wieringa
Onderzoeker a.wieringa@vilans.nl 06 11 29 25 84
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl