Mantelzorgers en vrijwilligers in positie

Een belangrijk vraagstuk voor zorgorganisaties is hoe we vrijwilligers en mantelzorgers nog beter betrekken en toerusten. Dit kan onder andere door goede samenwerking met de zorgprofessional. Met de ambitie ‘Onmisbare rol voor mantelzorgers en vrijwilligers’ schijnen we ons licht op deze belangrijke groep in de zorgsector. Wat hebben informele zorgverleners te bieden? Hoe versterken mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten in de zorg elkaar? 

13-02-2017

Zorgorganisaties delen best practices

De uitdaging is om dit samenspel op een goede manier te faciliteren en te stimuleren. 'We kijken nu eerst op welke wijze zorgorganisaties de vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen. Aan welke kennis en kunde hebben zij behoefte en welke leervormen sluiten daarbij aan’, vertelt Wendy van Lier. ‘De organisaties reageren hier erg positief op en willen graag leren van anderen hoe zij contact leggen met mantelzorgers en vrijwilligers en hen helpen toe te rusten.'

Werkveld met mantelzorgers en vrijwilligers: praten mét elkaar

‘Er is ook al het nodige aanbod, dus daar gaan we zeker slim gebruik van maken. Zodat het elkaar versterkt. Het huidige aanbod is echter vooral gericht op het professionele werkveld of juist alleen voor de mantelzorgers en vrijwilligers. We willen deze groepen aan elkaar verbinden. Kortom, niet praten óver, maar mét elkaar. En leren van en met elkaar. Dat start met de samengestelde gebruikersgroep van vrijwilligers, mantelzorgers en medewerkers.' 

Samenspel als constante factor

We gaan aan de slag met een combinatie van verschillende en vernieuwende leervormen zoals online, games, film en bijeenkomsten. Wendy: ‘De basis is het samenspel. Dit loopt als een rode draad door dit project heen. Denk aan: meer leren over hoe om te gaan met dementie. Hierbij kan de mantelzorger toelichten wat de cliënt wilt en de beroepskracht vertellen over hoe het dementieproces verloopt en hoe je contact blijft houden. Ook over meer praktische zaken zoals het tillen uit een rolstoel en helpen met eten geven. Aan de hand van waar vraag naar is, bekijken we wat we verder uitwerken in het programma.’

Meedoen = meer doen 

In 2017 deden we een oproep voor ideeën om de zorg te verbeteren. Dit project komt voort uit de tweede gekozen ambitie Onmisbare rol voor mantelzorgers en vrijwilligers. De andere ambities waaraan nu met verschillende partijen gewerkt wordt zijn 'Technologie maakt het leven zo veel menselijker' en Kennis verbinden en laten stromen.

Meer over vernieuwend programmeren 

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl