Zorg verbeteren met technologie

Zorgen dat zorg beter werkt, dat is onze drijfveer. We willen dat mensen die voor langere tijd afhankelijk zijn van zorg zoveel mogelijk het leven leiden dat ze willen. In 2016 hebben we in de langdurende zorg ideeën opgehaald om dit mogelijk te maken. In de meeste ingezonden ideeën speelde technologie een belangrijke rol. Technologie die het leven menselijker maakt.

26-01-2017

Aan de slag

We gaan aan de slag met initiatieven voor zowel de gehandicapten- als de ouderenzorg. Voorbeeldprojecten zijn een vernieuwend woonconcept waar technologie een integraal onderdeel van uitmaakt, leefstijlmonitoring, de Health Deal, een 3 jarig innovatieprogramma bij Siza waarbij de cliënt centraal staat en een project waarbij niet de zorgorganisatie, maar mantelzorgers en cliënten technologie krijgen aangeboden.

VN-verdrag

Voor de gehandicaptensector sluiten we aan bij het  dat in 2016 is geratificeerd. Met het verdrag zegt Nederland toe te werken naar een toegankelijke samenleving voor iedereen. Het raakt aan alle facetten van de maatschappij, zoals onderwijs, wonen en werken. In de Vilans-projecten in 2017 staat centraal hoe technologie hieraan bij kan dragen.

Zorg verbeteren met technologie

Veilige thuissituatie

Waar het de ouderenzorg betreft, werkt Vilans in 2017 samen met verschillende partijen aan projecten die bijdragen aan goede zorg thuis. De ouderenzorg vindt meer plaats in de thuissituatie en minder in verpleeghuizen. Technologie kan bijdragen aan het creëren van een veilige thuissituatie, de zorg menselijker maken, en de samenwerking tussen mantelzorger, cliënt en zorgprofessional verbeteren.

Hoe verder

Samen met verschillende partners gaan we aan de slag met de projecten. Zij hebben hun ideeën eind 2016 ingediend. We zoeken nog aanvullende ideeën en partners om de ambitie Technologie maakt het leven zo veel menselijker waar te maken. Op 26 januari, tijdens de eHealthweek, maken we bekend met welke ideeën we in 2017 aan de slag gaan en waar we nog partners zoeken. De ideeën moeten aansluiten bij het realiseren van het VN-verdrag of bijdragen aan een goede zorg thuis én technologie speelt een centrale rol. Heeft u ideeën, stuur uw aanpak naar zorg2017@vilans.nl.

Meedoen = meer doen

Vilans heeft 8 ambities voor 2017 geformuleerd. We gaan van start met technologie. Ondertussen blijven we ideeën verzamelen voor de verschillende ambities. Op 1 februari 2017 bekijken we opnieuw de input en beslissen we, in afstemming met onze opdrachtgever, aan welke ambitie(s) we verder gaan werken en met welke activiteiten en projecten we dit doen.

Meer informatie over zorg verbeteren met technologie

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl