Kiyomid van der Veer

Kiyomid Van der Veer

Interview - Zorgaanbieders ontwikkelen maatschappelijke business cases

Hoe krijg je zorginnovaties uit de experimentfase en vervolgens in de zorgpraktijk van alledag? Met een goede, sluitende maatschappelijke business case. Onlangs startte Vilans samen met zorgaanbieders daarom een reeks bijeenkomsten waarin zij business cases voor de implementatie van zorgtechnologie ontwikkelen. 

07-05-2019

Regionaal projectleider technologie Laura Steman-Zaal van Zorggroep Solis wil tijdens de bijeenkomstenreeks ‘Maatschappelijke businesscases technologie’ een businesscase voor de digitale sleuteloplossing van Phoniro ontwikkelen. ‘Een oplossing voor de thuiszorgmedewerker waarbij een smartphone of tablet als digitale sleutel dient’, zegt Steman. ‘Het voordeel is dat je geen sleutelkluisjes meer hoeft te monteren aan de huizen van cliënten. Dat is veel veiliger voor cliënten omdat niet meer aan de buitenkant van de woning zichtbaar is dat iemand hulpbehoevend is.’

Maatschappelijke business case 

Volgens Steman is de toepassing bewezen nuttig voor klanten en zorgmedewerkers, maar wijzen de verschillende financiers naar elkaar als het om de vergoeding gaat van deze technologie. ‘Daarom moet je een gedegen, op onderzoek gebaseerde, maatschappelijke business case hebben om aan financiers te laten zien dat de zorgkwaliteit omhooggaat, er inkoopvoordeel is of dat er op lange termijn besparingen te behalen zijn.’

Je moet een gedegen, op onderzoek gebaseerde, business case hebben om financiers mee te krijgen.

Medido

Ook zorgveranderaar Jacqueline van Ginkel van TWB Thuiszorg doet mee aan de bijeenkomstenreeks. ‘Voor ons is de inzet van de digitale medicijndispenser Medido allang geen experiment of proeftuinproject meer. Tenzij het echt niet anders kan, zetten we het apparaat bij alle cliënten in. Maar aan de maatschappelijke business case moet nog geschaafd worden. Het interessante is namelijk dat het niet alleen maar om het simpelweg introduceren van de Medio gaat, maar dat je een hele nieuwe werkwijze invoert. Zo lopen we niet meer standaard medicijnroutes. Dit betekent een andere manier van werken en daarmee ook een andere beloning voor de werkzaamheden. Je moet kunnen meten en kunnen onderbouwen dat de nieuwe werkwijze de zorgverlening ten goede komt. Dat gaan we de komende tijd in samenwerking met andere zorgorganisaties, lectoraten en zorginkopers doen. Waar gewenst betrekken we informatie van leveranciers. Vilans coördineert het project.’  

Je moet kunnen meten en kunnen onderbouwen dat de nieuwe werkwijze de zorgverlening ten goede komt.

Nieuwe visie

Projectmedewerker innovatie en zorgtechnologie Katja Schütten van De Zorggroep is bezig met de implementatie van sociale robot Tessa. ‘We zitten nu ongeveer halverwege het traject. Voor ons als organisatie gaat het investeren in innovaties over een andere visie op zorg. Het gaat om het vervullen van onze maatschappelijke doel door bij te dragen aan preventie. We denken dat te kunnen doen door de inzet van slimme innovaties. Het is dan een vereiste dat je een goed onderbouwde business case hebt. Het resultaat moet meetbaar en deelbaar zijn. Daarom zijn deze bijeenkomsten voor ons zeer zinvol. Hoe overtuig je het zorgkantoor of de verzekeraar dat een investering in technologie nu, op langere termijn inderdaad tot meer preventie gaat leiden in de toekomst. Daar werken we hard aan.’ 

Het resultaat moet meetbaar en deelbaar zijn. Daarom zijn deze bijeenkomsten voor ons zeer zinvol.

Investeren

Aan de bijeenkomstenreeks doen organisaties De Zorggroep, IJsselheem, Savant, Thuiszorg West Brabant, Solis, Opella, Aafje, Atlant en Incluzio mee. Technologieadviseur Doortje Boshuizen van Vilans zegt: ‘Zorgaanbieders zien steeds vaker de mogelijkheden van eHealth in de wijk. Wat hen ervan weerhoudt om groots op eHealth te investeren is het financieringsvraagstuk en daarbij de aanname dat de (financiële) baten vooral bij andere stakeholders landen. Dit project doen we met zorgorganisaties, gericht op de ontwikkeling van maatschappelijke businesscases voor sociale robot Tessa, medicijndispensers en slim toegangsbeheer voor woningen. Allemaal eHealth-oplossingen die eraan moeten bijdragen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.’

Lees meer over eHealth

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl