Zorgcoöperaties op de kaart

Vilans presenteert een overzicht van zorgcoöperaties in Nederland: een interactieve kaart waarop meer dan 170 samenwerkingsverbanden te vinden zijn. De kaart is het resultaat van een afstudeeronderzoek dat Marije Koopman in augustus afrondt in opdracht van Vilans voor haar master aan de Universiteit Utrecht. Burgerinitiatieven kunnen elkaar via de kaart gemakkelijk vinden, kennis delen en mogelijk samen optrekken.

10-07-2014

Bekijk de volledige kaart en lijst 

Diensten in zorg en welzijn

Een mogelijke definitie van een zorgcoöperatie is een lokaal burgerinitiatief waarin diensten en advies op het gebied van zorg en welzijn worden aangeboden door burgers. Aedes-Actiz, met wie onderzoeksgegevens zijn uitgewisseld, hanteert een bredere definitie en komt uit op 100 initiatieven. De zorgcoöperaties in de inventarisatie van ons bieden diensten op het gebied van welzijn en zorg, zoals boodschappen doen, klussen, vervoer, hulp bij indicaties en soms ook verpleegkundige zorg.

Wie zijn actief?

In kernen van 500 tot circa 20.000 inwoners zijn meestal enkele honderden inwoners betrokken bij een coöperatie. Zorgcoöperaties worden vaak opgestart door actieve burgers met veel bestuurlijke ervaring en ervaring in de zorg. Mensen die zich inzetten voor coöperaties, zoals vrijwilligers en bestuurders, zijn vaak 60-plussers. Er zijn zelfs actieve leden van boven de 80 jaar. De ambitie leeft om ook jongere dorpsgenoten te bereiken.

Wat valt op?

De kaart laat zien dat aanbod en doel van de initiatieven vergelijkbaar is, maar dat de organisatievorm vaak verschilt. In totaal zijn er meer dan 170 initiatieven, de meeste zijn te vinden in Noord-Brabant. Veel initiatieven zijn recent opgericht, een groot deel in 2013. Ook nu zijn er veel coöperaties in oprichting. Het aanbod van diensten is erg uiteenlopend. Veel initiatieven beginnen met welzijnsdiensten zoals klussen en boodschappen. Ook een loketfunctie met advies over zorg komt veel voor. Sommige initiatieven sturen lokale zorgprofessionals aan of hebben zelfs een betaalde kracht in dienst, zoals een wijkverpleegkundige.

Meer informatie over burgerinitiatieven

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl