Jeroen Schumacher

Jeroen Schumacher

Zorginkoop langdurende zorg 2017 - Aan de slag met zorgverbeteringen

Bent u er klaar voor om aan de slag te gaan met de ontwikkelplannen voor het nieuwe inkoopbeleid voor de Wet langdurige zorg als deze straks worden toegekend? Er is urgentie om de basiszorg te versterken en te weten dat u de goede dingen doet. De van afgelopen tijd onderstreept dit.

18-07-2016

Uw medewerkers zetten zich in voor veilige en verantwoorde zorg, maar kunnen dit niet alleen. Hoe verhoogt u de participatie van mantelzorgers en familie? Hoe zet u de cliënt centraal? Maak gebruik van onze methodieken en adviezen om belangrijke thema’s aan te pakken.

Samen zorgen voor verbetering

We gaan graag samen met u aan de slag om de verbeteringen te realiseren. Uiteraard betrekken we hierbij ook cliënten en cliëntraden. Ons gevalideerde aanbod zorgt ervoor dat u het verschil maakt en een opslag van maximaal 3% op het basistarief kunt verdienen. We beschikken over bewezen methodieken, best practices, tools en instrumenten om te monitoren of wat u doet ook tot resultaat leidt. Zo hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Zorginkoop langdurende zorg 2017 - Aan de slag met zorgverbeteringen

Wat we u bieden

Een greep uit de thema’s die wij samen met u oppakken:

1. Cliënten moeten vertrouwen op goede zorg. De geboden zorg moet veilig en verantwoord zijn, van goede kwaliteit zijn en passen bij de laatste ontwikkelingen. Denk aan dit verbetertraject .

2. Zorg en ondersteuning afgestemd op wat de cliënt wil, zodat het bijdraagt aan kwaliteit van leven van cliënten. Denk aan:

3. Samenwerking en samenhang in de zorg. Cliënten krijgen meer keuze en betere zorg als alle zorgaanbieders samenwerken aan een betere zorg. Denk aan:

Tijdpad

  • 1 augustus 2016: deadline indienen voorstellen bij zorgkantoor
  • na 1 augustus 2016: dialoog zorgaanbieder  en zorgkantoor
  • uiterlijk 10 oktober 2016: voorlopige gunning
  • 1 november 2016: definitieve gunning

De verbeterplannen zijn bijvoorbeeld inzetbaar voor de volgende producten:

Meer informatie? Neem contact op met:

JeroenExpert
Jeroen
Schumacher
Expert j.schumacher@vilans.nl 06 22 81 05 52
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl