Tom van Boekholt

Tom van Boekholt

Zorgmedewerkers merken weinig van aanpak regeldruk

Driekwart van de zorgmedewerkers merkt in de praktijk nog geen verbetering in het aanpakken van onnodige registraties. Dat blijkt uit een enquête van beroepsvereniging V&VN onder 6.221 leden. Veel verpleegkundigen hebben nog steeds te maken met registraties waarvan is afgesproken dat ze zouden worden afgeschaft. Een voorbeeld hiervan is de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging.

03-12-2019

Zo geeft 65 procent van de wijkverpleegkundigen aan dat ze nog steeds per 5 minuten moeten registreren wat ze bij een cliënt doen. Vorig jaar sprak minister Hugo de Jonge nog met de betrokken partijen af dat de 5-minutenregistratie binnen een jaar afgeschaft moest zijn. Naar aanleiding van deze conclusie gaat de minister op 10 december met alle betrokken partijen om tafel om te kijken welke gezamenlijke acties nodig zijn om de minutenregistratie écht tot het verleden te laten behoren.

ICT-systemen nog niet aangepast

De reden waarom veel wijkverpleegkundigen nog vast zitten aan de 5-minutenregistratie is omdat deze gekoppeld is aan het uitbetalen van het salaris. Ook bij andere registraties is ICT vaak de boosdoener. ICT-systemen zijn meestal nog niet aangepast. Veel ‘afgeschafte’ registraties zijn namelijk nog in de ICT-systemen (zoals het elektronische patiëntendossier) ingebouwd. Veel respondenten van de enquête geven dan ook aan dat ze bijvoorbeeld handmatig dubbele registraties moeten invoeren.

Registratie kost veel tijd

Wat verder opvalt in de peiling is dat bijna de helft van alle respondenten iedere dag meer dan een uur kwijt is aan registratie. 53 procent van de ondervraagden doet de tijdrovende registratie (deels) in eigen tijd. Veel respondenten hebben de onnodige registratielast aangekaart in hun organisatie. Slechts in een kwart van de gevallen levert dat iets op. Bijvoorbeeld in de vorm van schrapsessies of een beter luisterend management.

Lichtpuntjes

Ondanks de kritiek zijn er ook positieve punten. Zo geeft een kwart van de respondenten aan dat ze het afgelopen jaar wel verbetering zien in de aanpak van onnodige registraties. Zij noemen als positieve punten dat er minder handtekeningen nodig zijn, de halfjaarlijkse risicosignalering die niet meer verplicht is en dat er meer digitaal wordt gewerkt.

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl