Mirella Minkman

Mirella Minkman

'Zorgorganisatie van de toekomst is onderdeel van inclusieve leefgemeenschap'

Stijn van Kreij is innovatiemanager bij zorgorganisatie Cello. Hij is enthousiast over het initiatief van Cello om vrijwilligers en mensen met een beperking op één terrein te laten wonen. Wij vroegen hem wat het initiatief precies inhoudt.

01-10-2018

Wat houdt het initiatief van Cello precies in? 

‘Sinds begin juni wonen drie vrijwilligers in kleinschalige woningen op De Binckhorst in Rosmalen, één van de locaties van Cello waar zo’n 250 mensen met een verstandelijke beperking wonen. De vrijwilligers wonen daar in zogeheten tiny houses. We willen dat graag uitbreiden naar 10 procent, dus zo’n 25 huurders op deze locatie. Met de opbrengsten van de huur wordt de investering terugverdiend.’

Wat is het effect van dit initiatief?

‘Door de komst van de nieuwe bewoners verandert er iets wezenlijks in de buurt. Ze krijgen bezoek, hebben huisdieren, ontvangen pakketjes via de post of sporten op het terrein. Zo ontstaat er een andere dynamiek. De huurders zijn óók vrijwilligers. Zij zetten zich minimaal twee dagdelen per week in voor onze cliënten. Dat doen ze vooral individueel, bijvoorbeeld door met iemand te wandelen.’

Er ontstaat een andere dynamiek. De huurders zijn óók vrijwilligers.

Hoort dit soort initiatieven bij taken van een zorgaanbieder?

‘Ik denk het wel. De zorgorganisatie van de toekomst is onderdeel van een inclusieve leefgemeenschap waarin wonen, welzijn en zorg samenkomen. Ik onderzoek nu of het mogelijk is dit concept vanuit een sociale onderneming verder te ontwikkelen. De zorgorganisatie is dan als partner betrokken, verpacht de grond en wordt ondersteund bij de selectie van de huisjes en de nieuwe bewoners. Zo zorgen we voor een goede verbinding met de huidige bewoners.’

Is dit initiatief ook aantrekkelijk voor andere zorgaanbieders?

‘Ja, dat is mijn droom. Dat deze vernieuwende vorm van informele en formele zorg op meer plaatsen navolging krijgt. Veel zorgorganisaties in de care zijn op zoek naar een andere invulling van hun terreinen. We krijgen nu al vragen vanuit de regio. Ik ben blij met de belangstelling van Vilans, want daardoor krijgt dit project ook landelijk meer aandacht.’

Waar kunnen mensen terecht als ze hier vragen over hebben?

We willen graag meer ervaring opdoen met deze mengvorm van wonen en zorgen, maar we zijn natuurlijk bereid onze ervaringen tot nu toe met iedereen in de langdurende zorg te delen. Op de website Samen leven in de buurt hebben we alle informatie over dit project samengebracht. Via Cello Zorg ben ik zelf ook bereikbaar voor vragen.’

Lees meer

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Vilans magazine. Dit is een uitgave van het landelijke kenniscentrum voor de langdurende zorg Vilans en wordt gratis verspreid tijdens de Vilans Relatiedag.

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl