Jennie Mast

Jennie Mast

Zorgorganisaties leren werken aan optimale vrijheid voor cliënten

Dinsdag 26 mei 2015 kwamen 100 professionals uit de ouderen- en verstandelijk gehandicaptenzorg naar de conferentie Leren over vrijheid in de Jaarbeurs te Utrecht. Wij organiseerden deze conferentie als afsluiting van het project In voor beter, leven in vrijheid. Het Ministerie van VWS is initiatiefnemer en opdrachtgever van dit programma.

01-06-2015

Wij begeleidden de opzet, uitvoering en verantwoording van de resultaten. Tijdens deze bijeenkomst deelden de 7 zorgorganisaties die deelnamen aan dit project, hun ervaringen over het werken aan optimale vrijheid voor cliënten.

Werken aan vrijheid voor cliënten

Na de introductie van , senior adviseur thema Vrijheidsbeperking en projectleider, vertelden de 7 organisaties (De Wever, Zuidwester, Dichterbij, Valkenhof, Zorgverlening Het Baken, Philadelphia en Pluryn) hoe zij de afgelopen 12 maanden werkten aan meer vrijheid voor cliënten.

Een theatervoorstelling van PodiumT liet de dilemma’s zien die de organisaties daarbij tegenkwamen. Duidelijk werd dat het vergroten van vrijheid van cliënten op individueel niveau eenvoudig lijkt, maar op organisatieniveau complexer is dan men denkt.

Zorgorganisaties leren werken aan optimale vrijheid voor cliënten

Vrijheidsbeleving in plaats van vrijheidsbeperking

Samen met verschillende organisaties hebben wij de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het terugdringen van vrijheidsbeperking van cliënten. In het traject ‘In voor Beter, leven in vrijheid’ is naar aanleiding van die eerdere ervaringen gekozen voor een andere aanpak. Niet het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen stond centraal, maar het werken aan optimale vrijheid voor cliënten en medewerkers.

Het werken aan vrijheidsbeleving raakt daarbij alle lagen van een zorgorganisatie. Het vraagt om een cultuuromslag. De ervaringen van de deelnemende organisaties laten zien dat het daarvoor nodig is cliënten, naasten en de gehele organisatie (van receptionist tot bestuurder) te betrekken. Daarnaast kan meer vrijheid voor cliënten alleen gerealiseerd worden door ook medewerkers meer vrijheid te geven, om patronen los te laten en te experimenteren.

Over het traject In voor beter, leven in vrijheid

De aanpak van het project richt zich op een organisatie brede cultuur en gedragsverandering op gang te brengen om optimale vrijheid aan cliënten in de VG en VVT te bieden. De deelnemende zorgorganisaties ontvingen een traject op maat, waarbij een Vilans-coach de interne projectteams ondersteunde. Eigen keuzes en een eigen strategie waren uitgangspunt voor de verandering.

Inspiratie voor andere organisaties

De opbrengsten van het project worden breed gedeeld. Op die manier, zien andere zorgorganisaties wat ervoor nodig is om cliëntgericht te werken met zoveel mogelijk ruimte voor vrijheid. De lessen, inzichten en ervaringen van het project zijn gebundeld in het .

Meer informatie over vrijheidsbeperking

Meer informatie? Neem contact op met:

JennieSenior adviseur
Jennie
Mast
Senior adviseur j.mast@vilans.nl 06 22 81 06 01
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl