Else Stapersma

Else Stapersma

Zorgorganisaties registreren meer dan wettelijk verplicht

Voor het programma onderzochten we welke registraties het meest worden uitgevoerd in de intramurale langdurende zorg. Daaruit blijkt dat zorgorganisaties veel meer registreren dan ze wettelijk verplicht zijn. Samen met Zorg Zaken Groep hebben we de verplichte registraties verwerkt in een publicatie .

17-11-2015

Nieuwe versie overzichten verplichte registraties

Let op: De eerste overzichten verschenen in 2017. Omdat wetten en regels veranderen, worden de overzichten regelmatig bijgewerkt. Sinds 29 juni 2021 is versie 4 van de overzichten beschikbaar.

Formulieren en checklists

Zorgmedewerkers zijn veel tijd kwijt met het invullen van formulieren en checklists. Kostbare tijd die ze liever aan hun cliënten besteden. Linsey Schaftenaar van Zorg Zaken Groep weet waar dat volgens haar door komt: ‘Soms staan er onwaarheden op het internet. Maar het kan ook misgaan als een wet alleen een kader biedt (zoals de HACCP of de Kwaliteitswet Zorginstellingen) dat de zorgaanbieder zelf moet invullen. Bang voor zware straffen besluiten ze dan dat voorkomen beter is dan genezen en registreren ze alles.’

Lees haar volledige blog

Wat ook een grote rol speelt is dat zorgaanbieders niet alleen te maken hebben met wettelijke verplichtingen, maar ook met aanvullende eisen van bijvoorbeeld zorgkantoren en inspectie.

Fabels en misverstanden registraties

Het overzicht laat zien welke registraties volgens de Wet langdurende zorg verplicht zijn. Ook komen een aantal hardnekkige fabels en misverstanden aan bod. Met dit overzicht willen we een discussie op gang brengen over nut en noodzaak van bepaalde registraties zodat de onnodige verdwijnen en andere beter worden georganiseerd. We hopen dat het overzicht helpt om binnen de eigen organisatie aan de slag te gaan met het opruimen van zelf opgelegde registraties en als leidraad in gesprekken met andere partijen.

9 herkenbare thema’s

Zorgorganisaties registreren meer dan wettelijk verplichtHet overzicht is ingedeeld in 9 voor de zorgmedewerker herkenbare thema’s:

  • cliëntdossier
  • zorgleefplan
  • gedwongen opname/behandeling
  • medicatie
  • reanimatie
  • kwaliteit/veiligheid
  • voedselveiligheid/hygiëne
  • indicatie/administratie/zorgovereenkomst pgb
  • informatiebeveiliging

Elk hoofdstuk bevat een inleiding, korte omschrijving van de bijbehorende wetten, beschrijving van de verplichte registraties voor de zorgaanbieder en zorgmedewerkers, fabels en misverstanden en eventuele informatie over toekomstige wet- en regelgeving. Het overzicht is bedoeld voor zorgmedewerkers, beleidsmedewerkers, kwaliteitsfunctionarissen, managers en andere personen werkzaam in de intramurale ouderenzorg.

Over programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’

Zorg moet u bieden aan mensen die dat nodig hebben. Verspilling van tijd, geld en middelen is zonde. Zeker nu de zorg onder druk staat en de kosten stijgen. Het is een zaak en taak van ons allemaal dat elke euro die we aan zorg besteden goed terechtkomt. Daarom werken ruim 40 partijen in de zorg samen in het programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’. Op basis van ruim 21.000 meldingen van patiënten en zorgprofessionals ontwikkelen zij acties om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

Meer informatie over registratielast

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl