Henk Nies

Henk Nies

Zorgorganisaties verkennen mogelijkheden OMAHA voor wijkverpleging

De wijkverpleegkundige krijgt een spilfunctie in het nieuwe stelsel; een belangrijke reden om op korte termijn te kunnen beschikken over 1 eenduidig begrippenkader: eenheid van taal. Twintig organisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg gaan de komende maanden verkennen of OMAHA het nieuwe begrippenkader voor de verpleging en verzorging aan huis kan zijn.

03-07-2014

Resultaatgericht werken

De OMAHA-standaard is ontwikkeld in de Verenigde Staten en wordt in ongeveer twintig landen gebruik. In dit systeem kunnen de vraag van de cliënt, acties die daaruit voortvloeien en resultaten worden vastgelegd. Het helpt wijkverpleegkundigen doelgerichter te werken. De gegevens die het systeem oplevert, geven inzicht in hoe zij cliënten het beste kunnen helpen. Het is een inhoudelijke standaard die resultaatgericht werken ondersteunt en zorgt voor eenheid van taal tussen zorg- en welzijnsprofessionals.

20 zorgorganisaties

De 20 zorgorganisaties maakten op vrijdag 27 juni afspraken over OMAHA tijdens een werkconferentie in Utrecht georganiseerd door kenniscentrum Vilans en de zorgorganisaties Buurtzorg Nederland, Amstelring en Zorgaccent. Alle deelnemende zorgorganisaties, maar ook partijen als V&VN, Zorgverzekeraars Nederland, de IGZ, Zorginstituut Nederland en ActiZ spraken daar de intentie uit via OMAHA naar eenheid van taal te streven en de mogelijkheden van dit systeem verder uit te werken. Daar zullen patiënten en patiëntvertegenwoordigers bij betrokken worden.

Belangrijke stap naar kwaliteit

‘V&VN heeft voor het indiceren en toewijzen van zorg in de eigen omgeving een normenkader ontwikkeld. OMAHA past binnen dit normenkader’, zei Mariska de Bont van V&VN. ‘Dit is een bijzonder moment, alle partijen zijn het eens over het belang van eenheid van taal. Op deze manier zetten we een belangrijke stap op de weg naar kwaliteit', vond Inge Borghuis van Amstelring in Amsterdam.

Toegankelijk voor publieke omgeving

Het plan van de initiatiefnemers is om OMAHA algemeen toegankelijk te maken in een publieke, not-for-profit omgeving. Een onafhankelijk bestuur of consortium met vertegenwoordigers van landelijke organisaties zal het toezicht, de actualisering en het beheer behartigen. ICT-leveranciers kunnen vervolgens applicaties ontwikkelen die tegemoet komen aan de informatiebehoeften van zorgorganisaties.

Brede doelgroep

OMAHA ondersteunt het werk van verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook dat van andere zorg- en welzijnsprofessionals. Het maakt de waarde van wijkverpleging zichtbaar. Daarnaast biedt het een kader voor bronregistratie, te gebruiken voor professionalisering, richtlijnontwikkeling, managementinformatie en intern toezicht, maar ook voor verantwoording, zorginkoop, toezicht en IGZ-rapportages. Ook mantelzorgers en cliënten kunnen deze systematiek op den duur gebruiken. Wanneer verzekeraars gaan betalen voor uitkomsten van zorg (inclusief kwaliteit van leven) biedt het systeem daarvoor een goede basis.

Ook andere partijen welkom

In de zomermaanden werken de betrokken zorgorganisaties de samenwerkingsconstructie verder uit. Ook zullen verschillende systemen met elkaar vergeleken worden. Medio september komen de partijen weer bij elkaar om de volgende stap te nemen. Dan kunnen ook andere partijen toetreden tot het samenwerkingsverband. Bent u geïnteresseerd in deelname? Stuur een mail naar rvb@vilans.nl.

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl