Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Zorgprofessional kan met vragen en suggesties terecht bij Vilans Coronaloket

In deze tijden van crisis zijn veel zorgprofessionals op zoek naar kennis en steun. Dat kan gaan om concrete vragen vanaf de werkvloer of bijvoorbeeld om ideeën voor samenwerking. Daarnaast willen veel partijen eigen kennis delen en goede initiatieven starten. Als kennisorganisatie voor de verbetering van de langdurende zorg biedt Vilans hiervoor een virtuele plek waar iedereen kan aankloppen: het Vilans Coronaloket.

08-04-2020

Projectleider Johan Vesseur van Vilans vertelt: ‘De afgelopen weken zijn we als Vilans natuurlijk maximaal bezig geweest met het uitvoeren van onze missie om de langdurende zorg te ondersteunen en verbeteren. Dat doen we door het verzamelen, valideren, verrijken en verspreiden van kennis rond de coronacrisis in de langdurende zorg. Om de bezoekers van onze websites zo goed mogelijk te kunnen voorzien van de gevraagde info, hebben we een webformulier gelanceerd. Dat leidt naar een virtueel coronaloket waarmee we de zorgsector zo goed mogelijk willen ondersteunen.’

Virtueel loket

Het webformulier is te vinden op een aantal belangrijke landingspagina’s over het coronavirus, op verschillende kenniswebsites als Zorg voor Beter, vilans.nl en het Kennisplein Gehandicaptensector. Door het formulier in te vullen, krijgen professionals contact met de meest aangewezen deskundige. Vesseur: ‘We hebben het coronavraagstuk verdeeld in een groot aantal thema’s. Denk daarbij aan hygiëne en besmetting, inzet van zorgtechnologie en zorg voor mensen met dementie en onbegrepen gedrag. Vragen en ideeën hierover die we als Vilans kunnen oppakken komen op die manier bij ons binnen. En als we iets zelf niet kunnen doen, verwijzen we door naar de juiste partner of stakeholder.’

Data-analyse

Een andere functie van het Vilans Coronaloket is het verzamelen en monitoren worden van de vragen en verzoeken. ‘Zo kunnen we zien waar de grootste knelpunten zich voordoen of waarover de meeste vragen zijn en ons kennisaanbod aan te passen aan de behoeften van de professionals in de langdurende zorg.'

Heeft u een vraag over corona?

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de langdurige zorg. Heeft u een vraag, suggestie of idee voor ons? Stuur deze dan in via dit formulier.

Naar het coronaloket

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl