Marleen Versteeg

Marleen Versteeg

UMC Utrecht en Vilans stemmen zorgprotocollen op elkaar af

Samen met UMC Utrecht stemmen wij de verpleegkundige zorgprotocollen van het ziekenhuis en de thuiszorg op elkaar af. Met dit project slaan we een brug tussen de zorg in het academische ziekenhuis en de wijkverpleegkundige thuiszorg en verpleeghuiszorg. Dit waarborgt de kwaliteit, de veiligheid en de continuïteit van de zorg voor patiënten wanneer de medische behandeling buiten het ziekenhuis wordt voortgezet.

27-10-2016

Zorgprotocollen van ziekenhuis en thuiszorg op elkaar afstemmen

Ziekenhuisprotocollen naast thuiszorgprotocollen

Het is een uniek project waarin we de ziekenhuisprotocollen van het UMC Utrecht naast onze verpleegkundige thuiszorgprotocollen leggen. Als er kleine verschillen bestaan, maken we een zogenaamd ‘brugprotocol’ waarin we specifieke aanvullingen beschrijven. Deze kunnen bijvoorbeeld gaan over de snelheid waarmee een infuus doorloopt of hoe een katheter verzorgd wordt. Maar eerst kijken we of we de gevonden verschillen kunnen opheffen door een aanpassing in het ziekenhuisprotocol of thuiszorgprotocol.

Voortzetten van medische behandeling thuis

De medisch specialist is verantwoordelijk voor de medisch specialistische behandeling thuis. Voor patiënten is het van belang dat de voortzetting van de medische behandeling thuis op een vertrouwde manier wordt uitgevoerd. Wijkverpleegkundigen moeten kunnen werken volgens de juiste richtlijnen en procedures en hiervoor de juiste kennis en vaardigheden bezitten.

Verbetering van alle protocollen

‘In het UMC Utrecht vinden wij het belangrijk dat de kwaliteit en uitvoering van de zorg in het ziekenhuis naadloos aansluit bij de zorg thuis,’ vertelt Wilma Bijsterbosch, programmamanager bij het UMC Utrecht. ‘De eerste ervaringen zijn heel positief. Alle protocollen worden beter door de uitwisseling van de onderlinge expertise. Er ontstaat inzicht in en waardering voor elkaars werk.’

Bijna alle thuiszorgteams in het land werken met onze protocollen, waardoor het UMC Utrecht een enorme kwaliteitsslag maakt voor haar patiënten. Bijsterbosch: ‘De kennis en ervaring die we als Vilans en UMC Utrecht opdoen met dit project willen we graag delen met andere organisaties.’

Meer informatie over zorgprotocollen

Meer informatie? Neem contact op met:

MarleenSenior adviseur
Marleen
Versteeg
Senior adviseur m.versteeg@vilans.nl 06 22 81 02 71
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl