Marit van der Meulen

Marit van der Meulen

Zorgrobot kan mantelzorger ondersteunen in coronacrisis'

‘De zorgrobot helpt tegen eenzaamheid door het doorbreken van de stilte, kan mantelzorgers gerustheid bieden en tijd- en plaatsonafhankelijke ondersteuning bieden.’ Dit zegt onderzoeker Kiyomid van der Veer die een verkennend onderzoek deed naar de effecten. Effecten die extra van belang zijn met de huidige coronamaatregelen.

01-04-2020

De zorgrobot, ook wel dagstructuurrobot genoemd, kan thuiswonende mensen met dementie ondersteunen. Bijvoorbeeld door gesproken berichten, herinneringen, muziek en aanwezigheid. De mantelzorger kan zo op afstand een berichtje sturen of een herinnering inplannen. Vervolgens spreekt de zorgrobot die dan met eigen stem uit. De zorgrobot zou met de huidige coronamaatregelen een uitkomst kunnen zijn nu mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven en op zichzelf zijn aangewezen. 

Druk op mantelzorger groter

De zorgrobot biedt ook kansen om mantelzorgers te ontlasten. Van der Veer: ‘Uit de laatste cijfers van het Nivel blijkt dat er ongeveer 350.000 mantelzorgers betrokken zijn bij de zorg voor een naaste met dementie. 52% van die mensen geeft aan belast te zijn. Ons vermoeden is dat die druk nu vele malen groter zal zijn door de uitbraak van het coronavirus en bijbehorende maatregelen.’

Structurele financiering vaak lastig 

Van der Veer deed onderzoek naar de verwachte effecten van de zorgrobot om een maatschappelijke businesscase (mBC) op te stellen. ‘De structurele financiering van technologie strandt vaak omdat de baten niet terechtkomen bij de partijen die de innovatieve toepassing zouden kunnen toepassen. Zo kan de inzet van een zorgrobot er toe leiden dat er minder mantelzorgers overspannen raken, wat kosten voor verzekeraars scheelt. Maar die baten komen dan niet terecht bij de zorgorganisaties die hier bijvoorbeeld in moeten investeren omdat ze ermee aan de slag willen. Met een mBC kun je de kosten en baten inzichtelijk maken, waardoor je een goede basis hebt om met alle partijen in gesprek te gaan.’ 

Opbrengsten van eHealth thuis in beeld

In de publicatie ‘Opbrengsten van eHealth thuis in beeld’ delen we 6 inzichten bij het opstellen van een mBC. We maken daarbij gebruik van voorbeelden uit casussen waar wij de toepassing van een mBC voor hebben verkend. De zorgrobot is daar één van. Deze inzichten zijn waardevol als u als beleidsmedewerker, projectleider of innovatiemanager van een zorgorganisatie, gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor, de keuze van uw organisatie voor inzet van eHealth wil onderbouwen.

Implementatie kost wel veel tijd 

‘Belangrijk is wel om te beseffen dat de implementatie van zo’n technologie extra tijd en inspanning van zorgmedewerkers vraagt,’ benadrukt projectleider Doortje Boshuizen. ‘En juist die tijd hebben veel medewerkers niet in deze crisis. Maar wanneer de coronamaatregelen langer gaan duren, is het een optie die zorgorganisaties kunnen gaan verkennen. Dan is het belangrijk dat zij in staat zijn om ook het gesprek over de kosten en baten te kunnen voeren met betrokken partijen. Daarnaast moeten zij wel goed checken of de zorgrobot ook echt aansluit bij de behoeftes van hun cliënten en naasten. Dat kan namelijk per persoon verschillen.’ 

Voor- en nadelen van een mBC 

Boshuizen: ‘Voor het voeren van het gesprek met betrokken partijen kan een mBC in ieder geval een goed hulpmiddel zijn. Het grote verschil is dat je verder kijkt dan de kosten en baten van je eigen organisatie alleen. Je kijkt ook naar maatschappelijke baten en houdt rekening met de effecten van zachte factoren. Een zachte factor is bijvoorbeeld dat mensen zich minder eenzaam door de sociale robot kunnen voelen. Toch willen we wel benadrukken dat een mBC slechts een van de hulpmiddelen is. Een mBC kent ook zijn beperkingen, het is geen absolute realiteit. Daarom belichten we in de publicatie ‘Opbrengsten van eHealth thuis in beeld’ de voor- en de nadelen.’ 

Ga naar de overzichtspagina over het coronavirus

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl