Else Stapersma

Else Stapersma

Zorgverzekeraars cruciale partner voor innovatie in financiering valpreventie

Samen met VeiligheidNL willen we proberen om valpreventie bij ouderen op een innovatieve manier te organiseren via een . Inmiddels is er een sluitende businesscase. Maar de beschikbaarheid van een businesscase is niet voldoende. ‘Het is belangrijker een fysiotherapeut, een gemeente en een verzekeraar bij elkaar te brengen. Die moeten bereid zijn een gezamenlijke ambitie te ontwikkelen’, betogen Astraia Rühl, directeur bij Vilans, en Judith Kuiper, onderzoeker bij VeiligheidNL.

03-10-2016

Sinds anderhalf jaar onderzoeken wij met VeiligheidNL gericht beleid en financiering van valpreventie via een HIB. Het idee van een HIB is dat investeerders zorgen voor de financiering van preventie-activiteiten. De besparing op de zorgkosten die zo ontstaat, financiert de interventie en de investeerder krijgt zijn inleg terug plus rendement.

Zorgverzekeraars cruciale partner voor innovatie in financiering valpreventie

Haalbaarheidsstudie op regioniveau

Onze ambitie is dat in heel Nederland structureel aan valpreventie wordt gedaan. Het onderzoeken van de haalbaarheid van een aanpak kan het beste eerst op regionaal niveau getoetst worden. Een stad of regio kan concreter zien wat een interventie daadwerkelijk oplevert. Vervolgens kunnen de gemeente, de uitvoerders, de financier en de zorgverzekeraar een plan opzetten.

Momenteel lopen er gesprekken over concrete projecten in drie steden en regio’s. Rühl vindt het belangrijk dat de zorgverzekeraars aanhaken. ‘Gemeenten, zorgaanbieders en financiers zien mogelijkheden en zijn enthousiast. Maar we hebben in dit construct echt zorgverzekeraars nodig. Zij zijn een cruciale partner. Het zou mooi zijn als zij ook in beweging komen.’ Tijdens de haalbaarheidsstudie proberen we de verschillende partijen samen te brengen. Een volgende stap in 2017 is dan dat een pilotregio daadwerkelijk een HIB voor valpreventie uitvoert.

Valpreventie levert besparing op

De businesscase die VeiligheidNL met ons ontwikkelde, is een voorbeeld om de haalbaarheid te laten zien van een interventie voor valpreventie. ‘In de businesscase is berekend dat een gemeente of zorgverzekeraar die 5 jaar lang jaarlijks 88.000 euro investeert in het oefenprogramma In Balans, met 240 deelnemers een bedrag van 1,3 tot 2,1 miljoen kan besparen’, stelt Kuiper. ‘Wij kozen voor In Balans als voorbeeld omdat het een effectief valpreventieprogramma is, waarvan we de kosten en baten goed in kaart kunnen brengen.’

Kosten-baten analyse

Naast de haalbaarheidsstudie voert ErasmusMC een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) uit voor valpreventie. Deze analyse brengt nauwkeurig en op landelijk niveau in kaart wat de kosten en baten zijn van een goede aanpak van valpreventie.

Kuiper: ‘Natuurlijk pas je in de praktijk altijd een mix van interventies toe. De kosten- en batenanalyse rekent dan ook verschillende scenario’s door.’ De MKBA laat straks precies zien wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn om de participatie van ouderen aan valpreventie activiteiten te vergroten. Met die uitkomst kunnen regio’s of steden heel gericht de organisatie van een HIB vormgeven.

Sterke toename ernstige valongevallen

Valincidenten bij ouderen vormen een onderschat en toenemend probleem. Alleen al door de vergrijzing neemt het aantal ernstige valongevallen sterk toe. Jaarlijks bezoeken ruim 88.000 mensen van 65 jaar en ouder de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis na een valincident. Circa 40.000 ouderen moeten worden opgenomen. De kosten van zorg zijn hoog.

Dat valpreventie effectief is, is bekend. De businesscase laat dat nu ook heel duidelijk zien. Toch gaat het opzetten van interventies met verschillende partijen niet vanzelf. Met de HIB proberen we die verschillende partijen tot een gezamenlijke ambitie te laten komen.

Meer informatie over valpreventie

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl