Cliënten
organisaties van risicogroepen

Onderstaande lijst van cliënten- en patiëntenorganisaties is gebaseerd op de lijst van door het RIVM aangemerkte risicogroepen bij het nieuwe coronavirus.

Onderstaande lijst van cliënten- en patiëntenorganisaties is gebaseerd op de lijst van door het RIVM aangemerkte risicogroepen bij het nieuwe coronavirus. Deze lijst zal mogelijk nog verder aangevuld worden. Op de site van de Patiëntenfederatie staat ook een selectie van cliëntorganisaties met informatie over corona. Onderstaande lijst is een uitbreiding op deze selectie.

Risicogroepen corona RIVM   Websites clientorganisaties & belangenorganisaties
Mensen die ouder zijn dan 70 jaar.   ANBO
KBO-PCOB
KBO-Brabant
Alzheimer Nederland
Belangenvereniging van senioren
Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die onder behandeling van een longarts staan.   Het Longfonds
Chronische hartpatiënten die daardoor in aanmerking komen voor een griepprik.   Hartstichting
Harteraad
Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.   Het Diabetes Fonds
Diabetesvereniging Nederland
Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie.   Nierstichting
Nierpatiënten vereniging Nederland
Mensen met een verminderde weerstand tegen infecties doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte.   Reuma Nederland
Nederlandse Vereniging voor Allergologie
Nationale vereniging voor lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Vasculitis Stichting
Crohn & Colitis NL
Mensen met een verminderde weerstand tegen infecties doordat zij een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan.   Nederlandse Transplantatie Stichting
Hematon
Mensen die een bloedziekte hebben.   Stichting Zeldzame Bloedziekten Hematon NVHP
Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen.   Nederlandse Transplantatie Stichting
Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling.   KWF
NFK
Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.   Stichting voor Afweerstoornissen
Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten
Mensen die geen milt hebben, of een milt die niet functioneert, lopen geen extra risico op ernstige COVID-19, maar wel op een mogelijke (secundaire) infectie met pneumokokken.   ITP
Mensen met een hiv humaan immunodeficientievirus-infectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.   Aidsfonds
Hiv Vereniging
Mensen met ernstige leverziekte.   Nederlandse Leverpatiënten Vereniging
Maag Lever Darm Stichting
Franciscus
Mensen met zeer ernstig overgewicht.   Nederlandse Stichting Over Gewicht
Hartstichting