Advies en Implementatie

Cliëntgericht werken met ECD’s

Een elektronisch cliëntendossier (ECD) is dé verzamelplek voor alle informatie die nodig is voor goede zorg en ondersteuning.

Waarom cliëntgericht werken met ECD’s

ICT-oplossingen die goed zijn afgestemd op de werkvloer en het zorgproces ondersteunen, bieden veel voordelen. Dat geldt ook voor het elektronisch cliëntendossier (ECD), dé verzamelplek van alle informatie die nodig is voor goede zorg en ondersteuning. Een instrument om snel en makkelijk informatie te delen, met de oudere in de regie. Overal beschikbaar, altijd actueel en relevant en geschikt voor een snelle en gedegen verantwoording. U wilt het ECD goed inrichten en een werkwijze ontwikkelen die aansluit bij de behoeften van uw medewerkers en uw cliënten. Wij helpen u de mogelijkheden te verkennen.

Wanneer u kiest voor cliëntgericht werken met ECD’s, doorlopen we samen enkele stappen:  

1. Definities en functies vaststellen: hoe sluit het elektronisch cliëntendossier aan bij cliëntgericht werken? Wat zijn de eisen vanuit wet- en regelgeving? Hoe wordt de informatie geordend?

2. Betrekken van gebruikers: samen met medewerkers, cliënten en verwanten ontwerpen we het zorg- of ondersteuningsplan en ECD.  

3. Een format ontwikkelen of een softwareleverancier kiezen: wij ondersteunen bij het selecteren van de juiste leverancier of bij het beter benutten van uw huidige ECD.  

4. Implementatie: een combinatie van praktische handvatten en zorgen voor een goede inbedding in uw organisatie. We kijken verder dan de technische inrichting en besteden veel aandacht aan de aansluiting op de dagelijkse praktijk.

Het resultaat: een helder beeld hoe u de cliëntinformatie op een goede manier kunt ordenen.

‘Door te werken vanuit co-creatie hebben we verschillende inzichten kunnen delen.’ Yvonne Schuppers, projectmanager bij Stichting Zuidwester

Waarom Vilans?

Wij zijn een onafhankelijk kenniscentrum. We hebben geen belangen in leveranciers of producten, dus we laten ons steeds leiden door de klantvraag en de behoefte van de eindgebruiker. We kennen het  zorgproces en de nieuwste technologische en zorginhoudelijke ontwikkelingen. We beschikken over het netwerk om van anderen te leren en hebben connecties met verzekeraars en het ministerie van VWS. 

Meer informatie? Neem contact op met:

SabineSecretaris raad van bestuur
Sabine
Timmer
Secretaris raad van bestuur s.timmer@vilans.nl 06 22 81 04 14
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl