Advies en Implementatie

Leertraject persoonsgericht werken vanuit welbevinden cliënt

Het goede gesprek voeren over wat er voor uw cliënten en hun verwanten toe doet en dit vertalen naar passende zorg en ondersteuning.

Waarom deze dienst?

Zorgorganisaties zoeken naar manieren om het welbevinden van de cliënt en zijn verwanten uitgangspunt te laten zijn in de zorg en ondersteuning. Met dit leertraject begeleiden we uw organisatie om persoonsgerichte zorg en ondersteuning - zoals beschreven in het kwaliteitskader - handen en voeten te geven. Hierbij richten we ons op het bevorderen van een optimale levenskwaliteit en welbevinden van cliënten en hun verwanten, met aandacht voor alle levensdomeinen.

Wat is het proces of de werkwijze?

We richten het leertraject op maat in. We sluiten hierbij aan bij de visie en kernwaarden van uw organisatie, waarbij verschillend gedachtengoed uitgangspunt kan zijn (denk aan Positieve Gezondheid of Groningen Wellbeing Indicator). Samen met een vertegenwoordiging uit alle lagen van de organisatie geven we inhoud aan de randvoorwaarden en werkzame elementen van het traject, waaronder:

 • Projectmanagement (eigenaarschap, duidelijke projectleiding, korte lijnen).
 • Commitment vanuit het hoger management en leerruimte bij teamleiders/teams.
 • Inzet en opleiden van interne procesbegeleiders of ambassadeurs.
 • Scan van de organisatie: bepalen van focus, doelen en resultaten, met aandacht  voor factoren die structurele implementatie positief of negatief beïnvloeden.
 • Afspraken over merkbaarheid voortgang en zichtbaar maken van succes (evaluatie).
 • Waarden van de organisatie praktisch invullen in het concrete primaire proces
 • Implementatie en borging hiervan binnen de organisatie, passend bij de rol en kwaliteiten van de medewerkers, bijvoorbeeld:
  • Helpen ontwikkelen van samenhangend pakket van leerhulpmiddelen.
  • Train de trainer-traject voor opleiders/procesbegeleiders.
  • Uitvoeren van workshops gespreksvoering  voor medewerkers, aansluitend bij actuele praktijksituaties en dilemma’s.
  • Invulling geven aan reflectie en leren in de praktijk.
  • Veranderkundige ondersteuning van de projectleiding.

Wat is het resultaat?

Afhankelijk van wat de organisatie wenst werken we aan de volgende resultaten:

Inzicht, bewustwording

 • We creëren een gezamenlijk beeld van waar we ons in de zorg/ondersteuning op richten.
 • We geven inzicht in: Wat vraagt dat en waar staan we nu? Welke ontwikkeling hebben we nog door te maken? Aan welke processen raakt het? En wie heeft daar welke rol in?
 • We helpen gevoeligheid en intrinsieke motivatie ontwikkelen om te begrijpen wat er voor de cliënt toe doet en de zorg en ondersteuning daar ook op te richten, waarmee we willen bijdragen aan werkplezier.
 • We denken mee in de vertaling naar een plan van aanpak.

Vaardigheden

 • We begeleiden het management in het aannemen van een stimulerende en faciliterende rol t.a.v. teams of medewerkers (eigenaarschap in teams).
 • We helpen teams om een lerende omgeving te creëren.
 • We helpen medewerkers observatie- en gespreksvaardigheden ontwikkelen om te achterhalen wat belangrijk is voor het welbevinden van de cliënt.
 • We helpen medewerkers de observaties verder te vertalen in concrete acties en deze op de juiste plek in de organisatie te adresseren.

Borging

 • We helpen u om vanaf dag 1 van het traject aandacht te hebben voor de borging, waaronder: noodzakelijke randvoorwaarden, ondersteuning gericht op verschillende actoren, blijvend leren, ervaringen delen en successen oogsten.

Waarom kiezen voor Vilans?

Wij zijn een voorloper op het gebied van persoonsgerichte zorg en ondersteuning en heeft een brede ervaring op het gebied van verandertrajecten in de ouderenzorg. Onze onafhankelijke en deskundige adviseurs begeleiden uw medewerkers in het proces van bewustwording tot eigenaarschap voor de concrete toepassing van persoonsgerichte zorg en ondersteuning in de praktijk. In het leertraject maakt u gebruik van onze brede kennis en praktische tools op het gebied van doelgerichte communicatie, de toepassing van concepten gericht op optimale levenskwaliteit en welbevinden, familieparticipatie, mantelzorgondersteuning, levensvragen en doeltreffend leren.

Lees meer over persoonsgericht werken

Meer informatie? Neem contact op met:

HenryExpert
Henry
Mostert
Expert h.mostert@vilans.nl 06 22 80 99 90
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl