Advies en Implementatie

Leerwerkplaats VIPS: aandacht voor Intimiteit, Privacy en Seksualiteit in het Verpleeghuis

Intimiteit, privacy en seksualiteit blijven gedurende het hele leven basisbehoeftes van mensen, óók als ze al op leeftijd zijn of aan ziekten lijden. Het gaat dan om intiem zijn, een arm om je heen slaan of samen met je partner een puzzel kunnen maken, samen een mooie film kijken of gesprek voeren zonder gestoord te worden. Bij seksualiteit zijn we geneigd te denken dat ouderen alleen nog knuffelen en strelen, maar voor een deel van de bewoners blijft seksuele activiteit ook een belangrijk aspect van het leven.

Doel van de leerwerkplaats

We hebben als doel met de leerwerkplaats intimiteit, privacy en seksualiteit om op organisatieniveau, bij medewerkers en bij familie bewustzijn te creëren rondom intimiteit, privacy en seksualiteit bij bewoners in verpleeghuizen. Het welbevinden van de cliënt staat hierbij voorop: aansluiten bij wie de cliënt is, wat en wie voor hem belangrijk is en wat er voor hem toe doet op het gebied van intimiteit, privacy en seksualiteit.

De vier stappen van de leerwerkplaats

De leerwerkplaats bestaat uit de wisselwerking tussen inspiratiesessies en tussentijds uitproberen, ervaringen opdoen en collega’s meenemen in de praktijk. Wij organiseren en begeleiden de inspiratiesessies. Het tussenliggende ‘veldwerk’ is voor en van de deelnemers in hun werkomgeving. We bieden elke bijeenkomst praktische handvatten die uitnodigen om aan de slag te gaan en uit te proberen in de periode tot aan de volgende sessie. Ervaringen vanuit dit praktijkleren waarin deelnemers met collega’s, bewoners, familie, facilitair - wie maar gewenst - het gesprek aan gaan en ervaringen opdoen, ophalen en tot inzichten komen, worden gedeeld in leerwerkplaatssessies en zijn de basis voor verdere ontwikkeling. Aan het eind van de vier sessies hebben de deelnemers praktische handvatten gemaakt waarmee ze vanuit hun functie het thema intimiteit, privacy en seksualiteit beter kunnen invullen en vormgeven.

Wat leert u? Wat krijgt u?

De deelnemers ontwikkelen inzichten, kennis en vaardigheden die ze helpen seksualiteit, privacy en intimiteit onderdeel te laten zijn van hun werk. Het leren is gericht op het willen, kennen, kunnen, durven en uiteindelijk op het doen.

U ontwikkelt gevoeligheid om te begrijpen wat er voor de cliënt en hun verwanten toe doet als het gaat om intimiteit, privacy en seksualiteit en de zorg en ondersteuning daar ook op inrichten. Ook ontwikkelt u praktische handvatten om verpleeghuisbewoners persoonsgerichte zorg te bieden, ook wat betreft hun behoefte aan intimiteit, privacy en seksualiteit.

Er is aandacht voor het ontwikkelen van gespreksvaardigheden om te achterhalen wat belangrijk is voor het welbevinden van de cliënt als het gaat om intimiteit, privacy en seksualiteit én de dilemma’s die hierin spelen, bij zowel medewerkers, cliënten als ook hun verwanten. Collega’s vinden elkaar in hun dilemma’s rondom intimiteit, privacy en seksualiteit en weten binnen en/of buiten de eigen organisatie hun ondersteuningsvragen  aan de orde te stellen.

Uitgangspunten

 • De kaders vanuit de visie van de organisatie en het kwaliteitskader verpleeghuiszorg geven richting en structuur. De deelnemers bepalen binnen deze kaders zelf de richting en de uitwerking; en werken toe naar praktische handvatten voor het dagelijks werk.
 • We gaan uit van en sluiten aan bij de expertise en ervaring van deelnemers.
 • Meedoen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: u committeert zich!
 • De leerwerkplaats is een motiverende mix van kennis delen, effectieve werkvormen in de inspiratiesessies en toepassen in de praktijk met huiswerkopdrachtjes.
 • We nodigen actief uit tot eigenaarschap. De deelnemers leren taboes op intimiteit, privacy en seksualiteit te doorbreken en durven het thema onderdeel te maken van hun dagelijks werk.
 • Voor iedere sessie bepaalt u wie erbij betrokken wordt: Opleiding? Cliëntenraad? Dan uitnodigen!
 • We maken gebruik van kennis en inzichten uit recent onderzoek en de ervaringen van organisaties die reeds veel ervaring hebben met het thema, de rijke en praktische de inhoud van de toolkit intimiteit en seksualiteit zoals ontwikkeld bij de innovatietrajecten van Waardigheid en trots en de scholingsmap seksualiteit in de praktijk van Rutgersstichting.
 • De leerwerkplaats activeert het samenspel tussen medewerkers, bewoners, familie, vrijwilligers.

Voor wie is de leerwerkplaats?

 • Voor teams bestaande uit verpleegkundigen en verzorgenden aangevuld (in overleg en toegespitst op de deelnemende organisatie) de teamleider(s) en andere disciplines. Deelname van een of meer behandelaars (bijvoorbeeld de psycholoog) en medewerkers welzijn en de geestelijk verzorger is zeer wenselijk.
 • Groep van maximaal 10 tot 15 personen, liefst uit meerdere teams.
 • Vier leerwerkplaatsen van 2 tot 2,5 uur verspreid over ruim 4 maanden. We houden hierbij rekening met de schoolvakanties en piekweken in de zorg.

Meer informatie? Neem contact op met:

HenryExpert
Henry
Mostert
Expert h.mostert@vilans.nl 06 22 80 99 90
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl