Advies en Implementatie

Meer medicatieveiligheid, minder medicatiefouten

Verminder medicatiefouten, ga bewust om met medicatie toedienen en krijg controle op het medicatieproces.

Waarom meer medicatieveiligheid?

Natuurlijk wilt u zo min mogelijk fouten maken met medicijnen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want fouten in het aanvragen, verwerken, afleveren, toedienen of monitoren van geneesmiddelen ontstaan vaak door tekortkomingen in de schakels in het proces. In dit traject helpen we u de risico’s in uw medicatieproces te beperken. Samen zorgen we ervoor dat elke cliënt in uw organisatie de juiste medicijnen krijgt toegediend, in de juiste dosering en op de juiste wijze.  

Om uw medicatieproces te verbeteren, doorlopen we samen enkele stappen:

  • We maken een analyse van uw medicatieproces. Waar zitten de bottlenecks? En wat gaat er wel goed?
  • De analyse leidt tot adviezen voor meer veiligheid en kwaliteit. Die vertalen we naar concrete acties.
  • Een aantal van uw medewerkers volgt een cursus over de trainingsmaterialen. Zij kunnen daarna zelfstandig verbeterteams begeleiden. Dit train-de-trainerprincipe zorgt ervoor dat de verbeteringen doorgaan en u zelf uw eigen proces kunt bewaken en verbeteren. Ook op andere locaties.
  • De verbeterteams doen mee aan twee bijeenkomsten van elk een dagdeel. Daarnaast maken zij opdrachten. Samen met de uitvoerende medewerkers zetten ze vervolgens de acties uit, direct in, voor en met de teams. Zo kost het geen extra tijdsinvestering.

Het resultaat: minimaal 30 procent minder medicatie-incidenten, een continu verbeterproces op de werkvloer én betrokken en verantwoordelijke medewerkers.

‘Het project is nog maar net afgerond, maar de medewerkers zijn enthousiast. We gaan bewuster om met medicijnen en maken veel minder fouten.’ Anjo Koolen, hoofd wonen Het Raamwerk

Waarom Vilans?

De afgelopen jaren begeleidden wij ruim 100 zorgorganisaties naar een beter en veiliger medicatieproces. Zij werken nu volgens de uitgangspunten van de Veilige Principes in de medicatieketen van het Platform Medicatieveiligheid. Het aantal medicatiefouten (of bijna-fouten) verminderde aanzienlijk bij deze organisaties, vaak met 50 procent. Bekijk ook onze kennisbundel over medicatieveiligheid en doe deze test.

Meer informatie? Neem contact op met:

IrmeExpert
Irme
de Bonth
Expert i.debonth@vilans.nl 06 22 81 07 32
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl