Innovatie en Onderzoek

Meet het effect van uw interventie

U investeert tijd en geld in een nieuwe werkwijze. Wij meten voor u de verwachte én onverwachte effecten van uw interventie.

Waarom het effect van uw interventie meten?

De verwachtingen rond een interventie zijn vaak hooggespannen. Er is veel tijd en geld mee gemoeid en aan het eind is de vraag natuurlijk: is onze werkwijze nuecht verbeterd? Is de kwaliteit van zorg verbeterd en zijn de kosten verminderd? Wij meten voor u de verwachte en onverwachte effecten van uw interventie, pilotof programma. Onze manier van onderzoeken stemmen we af op uw vraag en de doelgroep. Met de uitkomsten kunt u goed onderbouwd verantwoording afleggen aan uw medewerkers, cliënten en stakeholders. Bovendien krijgt u inzicht in hoe de zorg nóg beter kan.

Wanneer u kiest voor het beoordelen van uw interventie, doorlopen we deze stappen

  • We meten het effect en evalueren op verschillende niveaus: de cliënt, de medewerker, de organisatie en het netwerk.
  • We benutten de gegevens die al aanwezig zijn en gebruiken eigentijdse digitale meetmethoden. Zo kost de meting uw medewerkers en cliënten zomin mogelijk tijd.
  • Naast het actie- en praktijkgericht onderzoek pakken wij ook grote monitoringsvraagstukken op.

Resultaat:u kent het effect van uw interventie en beschikt over objectieve informatie om uw interventie bij te stellen. Bovendien krijgt u inzicht in het verloop van de implementatie.

‘Stel: u gaat met geïntegreerde teams werken of u start met een nieuwe vorm van samenwerking. Wij brengen het effect van uw interventie, pilot of programma in kaart.’ Mirella Minkman, directeur Innovatie en Onderzoek Vilans

Waarom Vilans

Veel organisaties kennen ons van de praktische ‘geeltjesmeting’ uit het programma Zorg voor Beter. Hiermee leren medewerkers zelf meten en analyseren. Maar ook met uitgebreide proces- en effectevaluaties weten we raad,zo nodig in samenwerking met partners en universiteiten. Analyses en uitkomsten koppelen wij snel aan u terug. Zo kunt u meteen aan de slag met de resultaten.

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl