Innovatie en Onderzoek

Ondersteuningsplan

Focussen op de cliënt en houvast geven aan begeleiders in hun dagelijks werk. Dat is het doel van een goed ondersteuningsplan.

Waarom het ondersteuningsplan?

Een goed (elektronisch) ondersteuningsplan is een dagelijks hulpmiddel voor cliëntgericht en methodisch werken. Zo'n plan gaat uit van de wensen en behoeften van de cliënt en helpt begeleiders in hun dagelijks werk, zonder dat zij zich belemmerd voelen door bureaucratische regels. Zorgaanbieders voor mensen met een beperking denken goed na over de systematiek van hun ondersteuningsplan.

Voldoet het aan alle wet- en regelgeving? Is de werkwijze ingebed in de werkprocessen en zijn ieders verantwoordelijkheden helder? Is het plan van meerwaarde voor de cliënten en geeft het begeleiders houvast in hun dagelijks werk? Wij helpen zorgaanbieders het antwoord te vinden op die vragen.  

Wanneer u kiest voor het ondersteuningsplan, doorlopen we samen enkele stappen:

  • We geven antwoord op de leidende vraag: hoe vergroot het ondersteuningsplan de kwaliteit van leven van uw cliënt? Daarvoor praten we met medewerkers uit verschillende disciplines, cliënten, familieleden en bestuurders.  
  • We kijken mee in het proces rond het ondersteuningsplan, in het elektronisch cliëntendossier (ECD) en in werkwijzen en procedures.  
  • Om draagvlak te creëren in alle lagen van de organisatie, werken we in multidisciplinaire teams aande nieuwe inrichting van het ondersteuningsplan. Deze aanpak vergroot ook het werkplezier van de medewerkers.

Het resultaat: een dagelijks hulpmiddel voor cliëntgericht en methodisch werken.

Waarom Vilans?

Kenmerkend voor onze werkwijze is de focus op de cliënt: hoe vergroot een ondersteuningsplan zijn of haar kwaliteit van leven? Deze aanpak vergroot ook het werkplezier van de medewerkers. Daarnaast kennen we de wet- en regelgeving rond de vorm en inhoud van ondersteuningsplannen en weten we wat daarin verandert. We baseren ons steeds op het meest recente (wetenschappelijk) onderzoek.

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl