Advies en Implementatie

Slimme werkprocessen

Besteed zoveel mogelijk tijd aan de cliënt. Leer uw werkprocessen slimmer en doelmatiger inrichten.

Waarom slimme werkprocessen?

Zoveel mogelijk tijd aan de cliënt besteden. Dat is het doel van slimme werkprocessen. Door werkprocessen slimmer in te richten, wint u tijd en worden uw processen doelmatiger.

Wanneer u kiest voor slimme werkprocessen, doorlopen we samen enkele stappen:

  • Wij brengen samen met u in kaart hoe uw organisatie werkt en waar de verbeterpunten zitten.
  • We adviseren u over het beter inrichten van één of meer werkprocessen.  
  • We begeleiden u bij de implementatie van de verbeteringen. Hierbij gebruiken we bewezen effectieve methodes, zoals Lean Thinking en de Theory of Constraints.

Het resultaat: u wint tijd met slimmer en doelmatiger ingerichte processen.

‘De nieuwe werkwijze levert veel tijdsbesparing op. De afdeling maatschappelijk werk is bijvoorbeeld niet meer bij de intake betrokken en dat scheelt 1,6 FTE. Onze managers en teamleiders besteden nu veel minder tijd aan het zoeken naar informatie.’ Dineke van den Berg, hoofd zorgbemiddeling bij ASVZ

Waarom Vilans?

Maak gebruik van onze brede kennis van de zorg en onze ervaring met het inrichten van werkprocessen. Zo creëert u ruimte voor de cliënt en bespaart u kosten. Bij zorgaanbieders waarmee wij eerder samenwerkten, bleek het altijd mogelijk processen slimmer in te richten.  

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl