Advies en Implementatie

Slimmer organiseren met transmurale ouderenzorg

De beste zorg op maat. Met transmurale ouderenzorg organiseert u de zorg tussen verschillende partijen beter en slimmer.

Voor ouderen is een ziekenhuisopname risicovol: 20 procent van de ouderen komt binnen 30 dagen terug in het ziekenhuis. De oplossing? Transmurale zorg. Het goed organiseren van zorg leidt tot kwaliteitsverbetering, een hoge klanttevredenheid en een besparing van de kosten.

Wat is transmurale ouderenzorg?

De beste zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen. Daar gaat transmurale ouderenzorg over. Bij transmurale ouderenzorg werken ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, eerstelijn,verpleeg-, revalidatie-, verzorgingshuizen en mantelzorgers samen om de zorg voor ouderen goed te organiseren. Alle partijen die bij de cliënt zijn betrokken, hebben nauw contact. Hierdoor verloopt overdracht soepel, zijn afspraken helder en leveren zij samen de beste zorg op maat.

Verlangt u ook naar goede afspraken tussen ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, eerstelijn, verpleeghuizen en mantelzorgers?

We gaan met u aan de slag:

  • We brengen de huidige situatie in kaart vanuit het perspectief van cliënten, zorgverleners en organisaties.
  • Samen maken we een visie en een plan van aanpak voor betere samenwerking.
  • We helpen om de zorg meer persoonsgericht en transparant te maken.

Het resultaat: de zorg voor kwetsbare ouderen is beter en slimmer georganiseerd.

‘Succesvolle transmurale ouderenzorg begint bij goede samenwerking.’ Else Stapersma, adviseur​

Waarom Vilans?

Het opzetten van transmurale ouderenzorg vraagt om een aanpak op maat. Onze onafhankelijke adviseurs hebben jarenlange ervaring met transmurale zorg en weten wat werkt.

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl