Advies en Implementatie

Sterk en met vertrouwen persoonsgericht werken

Betekenisvol contact en effectief samenspel met naasten en zorgverleners maakt het leven van cliënten waardevoller.

Waarom dit verbetertraject?

Iedere cliënt heeft zijn eigen voorkeuren en gewoonten. Wanneer zorgmedewerkers aansluiten bij individuele wensen en behoeften die daaruit voortkomen, kan dat veel waarde toevoegen aan de zorg. Maar hoe komt u erachter wat het leven voor een cliënt waardevol en betekenisvol maakt? En hoe realiseert u wensen en behoeften samen met de cliënt en zijn naasten? Wij ondersteunen u met het toepassen van persoonsgericht werken door een effectieve combinatie van training, intervisie en werkend leren.

Wanneer u kiest voor persoonsgericht werken doorlopen we deze stappen:

  • Met een multidisciplinair team van zorgverleners, managers, cliënten en hun naasten schetsen we een beeld van persoonsgerichte zorg. Daarbij halen we de bestaande leer- en ontwikkelvragen op.  
  • Op basis van deze vragen creëren we een trainingsprogramma op maat. Betekenisvol contact en effectief samenspel met cliënten en naasten zijn hiervan het uitgangspunt.  
  • We selecteren per team of afdeling 1 à 2 interne procesbegeleiders. Zij stimuleren de implementatie van persoonsgericht werken en begeleiden de zorgteams bij het leren in de praktijk.

Het resultaat: Een gezamenlijke beleving en bewustzijn van persoonsgerichte zorg en implementatie van persoonsgericht werken in de dagelijkse werkprocessen. Bovendien: procesbegeleiders die de doorontwikkeling van persoonsgericht werken kunnen ondersteunen.

‘Kleine dingen kunnen een groot verschil maken in het leven van een cliënt.’ Paulien Vermunt, adviseur Persoonsgerichte zorg, Vilans

Waarom Vilans

Wij zijn een voorloper op het gebied van persoonsgericht werken en effectief leren. Daarnaast hebben we een brede ervaring op het gebied van verbetertrajecten in de ouderenzorg. Onze onafhankelijke en deskundige adviseurs begeleiden uw medewerkers in het proces van bewustwording tot eigenaarschap. Zo kunnen zij persoonsgericht werken concreet toepassen in de praktijk.  

Meer informatie? Neem contact op met:

PaulienSenior adviseur
Paulien
Vermunt
Senior adviseur p.vermunt@vilans.nl 06 46 27 42 45
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl