Advies en Implementatie

Leertraject persoonsgericht werken voor welbevinden cliënt

Voer het goede gesprek over wat er voor uw cliënten en hun naasten toedoet en vertaal dit in passende zorg en ondersteuning.

Waarom deze dienst?

Met dit leertraject begeleiden we uw organisatie om persoonsgerichte zorg en ondersteuning in de praktijk handen en voeten te geven. We gaan hierbij uit van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. We richten ons op het bevorderen van een optimale levenskwaliteit en welbevinden van uw cliënten en hun naasten met aandacht voor alle levensdomeinen.

Wat is het proces of de werkwijze?

We sluiten aan bij de visie en kernwaarden van uw organisatie. Samen met een brede vertegenwoordiging uit alle lagen van uw organisatie, geven we inhoud aan de randvoorwaarden en werkzame elementen van het traject, waaronder:

 • Eigenaarschap, duidelijke projectleiding en korte lijnen (projectmanagement).
 • Commitment voor het traject vanuit het hoger management.
 • Leerruimte bij teamleiders en teams.
 • Inzet en opleiding van interne procesbegeleiders of ambassadeurs.
 • Het bepalen van focus, doelen en resultaten (scannen van de organisatie).
 • Zichtbaar maken van succes en voortgang.
 • Implementatie en borging van persoonsgericht werken, bijvoorbeeld door:
  • Het helpen ontwikkelen van een leerhulpmiddelenpakket.
  • Een train-de-trainer-traject voor opleiders en procesbegeleiders.
  • Workshops gespreksvoering voor medewerkers.
  • Invulling geven aan reflectie en leren in de praktijk.
  • Veranderkundige ondersteuning van de projectleiding.

Wat is het resultaat?

In dit traject werken we aan:

 • Een gezamenlijk beeld en plan van aanpak voor persoonsgericht werken.
 • Vaardigheden van medewerkers om te achterhalen wat ertoe doet voor de cliënt (gespreksvoering) en dit te vertalen in concrete acties.
 • Een lerende omgeving om dit proces te ondersteunen (intervisie en reflectie).
 • Eigenaarschap in teams, met een faciliterende rol van het management / MT.
 • Borging van het traject vanaf dag één.

Waarom kiezen voor Vilans?

Wij zijn een voorloper op het gebied van persoonsgerichte zorg en ondersteuning en hebben een brede ervaring op het gebied van verandertrajecten in de ouderenzorg. Uw medewerkers worden begeleid door onze onafhankelijke en deskundige adviseurs. In het leertraject maakt u gebruik van onze brede kennis en praktische tools op het gebied van doelgerichte communicatie, optimale levenskwaliteit en welbevinden, familieparticipatie, mantelzorgondersteuning, levensvragen en doeltreffend leren.

Lees meer

Meer informatie? Neem contact op met:

HenryExpert
Henry
Mostert
Expert h.mostert@vilans.nl 06 22 80 99 90
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl