Advies en Implementatie

Sterker door zelforganiserende teams

Vergroot en borg met zelforganisatie het eigenaarschap en de regelruimte in uw organisatie.

Waarom zelforganiseren in de zorg?

Bij zelforganiseren zijn niet de belangen van management, stafafdelingen en ondersteunende diensten leidend, maar de directe zorg en ondersteuning aan cliënten. Medewerkers gebruiken hun praktijkkennis om problemen sneller op te lossen, beter in te spelen op zorgbehoeften en efficiëntere keuzes te maken. Wilt u ook eigenaarschap, ondernemerschap en teamverantwoordelijkheidbij medewerkers op gang brengen? Wij ondersteunen de ontwikkeling van daadkrachtige en efficiënte zelforganiserende teams. Daarbij geloven we niet in dé blauwdruk voor zelforganiseren en bieden ondersteuning en advies op maat.

Zelforganisatie aanpakken? Wij kunnen op verschillende manieren ondersteunen:  

  • met advies over de aanpak en werkwijze om zelforganisatie te versterken, vanaf de start tot de implementatie en de borging;  
  • met een in-company leernetwerk voor verschillende groepen medewerkers. U werkt aan het vergroten en borgen van eigenaarschap en regelruimte in uw organisatie;
  • met coaching voor teams, teamcoaches, managers, ondersteunende diensten en behandelaren;
  • met trainingen en workshops over onderwerpen zoals communicatie, samenwerken, reflectie en feedback, continu verbeteren en effectief vergaderen.

Het resultaat: vergroting en borging van eigenaarschap en regelruimte in uw organisatie.

‘Tijdens het leernetwerk wissel je kennis en ervaringen uit met verschillende organisaties. Zo word je nóg enthousiaster om verder te gaan met zelforganisatie.’ Lucretia Hagenauw, procesadviseur De Noorderbrug

Waarom Vilans?

Vanuit het landelijke ondersteuningsprogramma In voor zorg! hebben we veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van zelforganiseren. De afgelopen jaren hebben we hierin meer dan 80 zorgorganisaties geadviseerd en begeleid.

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl