Handreiking - Zo verbindt u palliatieve zorg en dementie


Onrust, gevoelens van angst en afhankelijkheid zijn sleutelwoorden van dementie. Daarom is de palliatieve zorg voor mensen met dementie anders dan bijvoorbeeld voor mensen met kanker. Mensen met dementie hebben andere zorgvragen. Deze handreiking is voor projectleiders die in hun regio aan de slag willen met . U leest hoe u de palliatieve zorg voor mensen met dementie kunt verbeteren door verbinding te leggen tussen 2 zorgketens.

In Nederland zijn ruim 70 netwerken palliatieve zorg en meer dan 85 ketens dementiezorg. De laatste jaren is er meer aandacht voor palliatieve zorg bij dementie. De palliatieve netwerken en dementienetwerken in verschillende regio’s zoeken elkaar steeds meer op voor het leggen van de verbinding. Ook u kunt hiermee aan de slag. De handreiking helpt u hierbij.