Infographic - Samenwerking specialisten en sociale wijkteams


In deze tweede infographic over de juiste professional op het juiste moment staan verschillende samenwerkingsvormen tussen specialisten en sociale wijkteams beschreven en de ervaringen hiermee in de praktijk. Iedere gemeente, wijkteam en zorgorganisatie is uniek. Er bestaan dus geen universele antwoorden. Met de infographic kunt u zelf, of samen met ons, kijken welke samenwerkingsvorm voor uw gemeente, wijkteam en zorgorganisatie passend is.

Integrale samenwerking

Veel gemeenten kiezen voor sociale wijkteams om integrale samenwerking tussen zorg en welzijn te realiseren. In deze teams werken professionals met generalistische kennis en kunde die zoveel mogelijk zelf en binnen het team ondersteuningsvragen van inwoners oppakken. Naast de wijkteams zijn professionals werkzaam met meer specialistische kennis en kunde. Zij werken zowel lokaal als regionaal.

Eerste infographic

De generalisten in de lokale teams en de specialisten hebben elkaar nodig om voor inwoners een goed en efficiënt aanbod van ondersteuning en zorg te organiseren. Generalistisch waar het kan, met specialistische deskundigheid waar nodig. Eerder zetten we de samenwerking tussen specialisten en sociale wijkteams in gemeenten op een rij. In de infographic De juiste professional op het juiste moment, deel 1 geven we een korte beschrijving van de verschillende samenwerkingsvormen met mogelijke voor- en nadelen.