Ik maak me
zorgen

Door corona leven we in een lastige tijd. Mensen uit risicogroepen, ouderen en mensen met een beperking hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden. Je wil dan weten waar je aan toe bent. Zodat je goede keuzes kunt maken.

Ik maak me zorgen

Door de corona kan het zijn dat je je zorgen maakt of stress hebt. Wat kan je doen?

< Ga naar de overzichtspagina

Ik maak me zorgen

Het Steunpunt Coronazorgen geeft informatie wat je kan doen als je zorgen hebt. Met tips, adviezen en namen van organisaties die je verder kunnen helpen.

Je kunt ook contact opnemen met de Luisterlijn. Via 0900 - 0767 kun je dag en nacht met iemand in gesprek.

Tip(s):

Risicogroep

Vanwege de lockdown gelden er strenge maatregelen:

Ik werk

Iedereen moet nog steeds zoveel mogelijk thuis werken. Alleen mensen met een cruciaal beroep die niet thuis kunnen werken, mogen naar het werk komen. Bijvoorbeeld: als je werkt in de zorg of in een supermarkt. Op Rijksoverheid vind je de complete lijst van cruciale beroepen.

Heb jij een cruciaal beroep en wil je werkgever dat je toch komt? Neem dan contact op met de bedrijfsarts en bespreek jouw situatie. De bedrijfsarts kan jouw baas adviseren. Bedoeling is om in goed overleg te kijken hoe je jouw taken kunt uitvoeren.

In de Arbowet staan regels voor werkgevers en werknemers om gezond en veilig te werken. Kwetsbare mensen hebben recht op extra bescherming. Het RIVM geeft daar meer informatie over.

Het is ook mogelijk dat er voor jouw (type) organisatie afspraken zijn gemaakt voor mensen uit risicogroepen. Of zo’n protocol er is, kun je navragen bij jouw werkgever of vakbond.

Ik ben student

Nog steeds bieden onderwijsinstellingen voornamelijk onderwijs op afstand aan. Mbo-scholen zijn 1 dag per week open. 

In het hbo en wo mogen examens en tentamens worden afgenomen. Ook is praktijkonderwijs mogelijk.  

De avondklok geldt niet voor: 

  • Studenten die praktijklessen volgen.
  • Examenleerlingen in het volwassenonderwijs.
  • Lees over de maatregelen in het hoger onderwijs tegen de verspreiding van corona op Rijksoverheid.nl.

Ik heb een schoolgaand kind:

  • De basisscholen zijn open.
  • Middelbare scholen zijn sinds 1 maart weer minimaal 1 dag per week open.

Val jij of valt jouw kind in een risicogroep? Enen twijfel je of het verstandig is dat jijzelf of jouw kind naar school gaat? Neem dan contact op met je arts of de jeugdarts van school. Zij kunnen jou advies geven.

Maatregelen van scholen tegen corona:

•    Basisscholen en speciaal onderwijs
•    Voortgezet (speciaal) onderwijs
•    Coronavirus en middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Kinderen van ouders met cruciaal beroep:

Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep is er noodopvang op de kinderopvang en buitenschoolse opvang.  

Bedoeling is om alleen gebruik te maken van de noodopvang als er geen andere oplossing mogelijk is. Op Rijksoverheid.nl vind je de complete lijst van cruciale beroepen.

Tip(s):

Risicogroep

Het kan het zwaar zijn om lange tijd voor iemand te zorgen. Dan is het fijn te weten waar je hulp kunt krijgen.

Wel corona/coronaklachten

Elke gemeente heeft een Steunpunt Mantelzorg. Zij kunnen je helpen de weg te vinden naar de juiste hulp. Het steunpunt van de gemeente van je naaste kun je op internet opzoeken. Tik hiervoor de naam van de gemeente en het woord ‘mantelzorg’ in. Vaak vind je dan de naam en contactgegevens van de organisatie.

Zorgladder mantelzorg

De Zorgladder Mantelzorg geeft handige informatie. Bijvoorbeeld over hoe je hulp van je omgeving of van vrijwilligers kunt vragen. Maar ook over ondersteuning uit de Wmo of verpleging en verzorging aan huis. Je kunt ze ook bellen als je er niet uit komt.

De Rijksoverheid heeft een pagina over zorg voor mensen die thuis wonen. Daar vind je ook actuele informatie en tips voor mantelzorgers.

Digitale hulpmiddelen

Misschien kunnen digitale hulpmiddelen jou helpen. Bijvoorbeeld sensoren in huis die waarschuwen als je naaste is gevallen. Maar ook beeldbellen kan een oplossing zijn bij het onderhouden van contact. 

Tip(s):

  • Heb je behoefte om stoom af te blazen? Bel dan met de Luisterlijn: 0900 - 0767.
  • Bij het Steunpunt Coronazorgen vind je informatie over hoe je met je gevoelens en zorgen om kan gaan. Waar nodig krijg je doorverwijzingen voor hulp.
Risicogroep