Inspiratiesessie – Antibioticaresistentie tegengaan in de gehandicaptensector

31 oktober 2019
Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem

Antibioticaresistentie (ABR) is een wereldwijd opkomend probleem. De risico’s voor verspreiding in ziekenhuizen en verpleeghuizen zijn al goed in beeld, maar hoe zit dat in de gehandicaptensector? Zorgnetwerk GAIN wil graag met verschillende medewerkers in deze sector in gesprek om de risico’s goed te kunnen duiden.

Wie, wat en wanneer?

Wanneer:
31 oktober 2019
Waar:
Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem
Voor wie:
verpleegkundigen, verzorgenden, activiteitenbegeleiders, kwaliteit- en beleidsmedewerkers, artsen, managers en bestuursleden, leden van de infectiecommissie, leden cliëntenraad
Kosten:
Gratis

Aanmelden kan tot 24 oktober via secretariaatGAIN@ggdgelderlandzuid.nl.

Verschillende soorten zorg

Het doel van de inspiratiesessie is om samen met u te kijken om welke risico’s het gaat. De gehandicaptensector kent sterk verschillende typen van opvang en zorg voor kwetsbare mensen met uiteenlopende zorgzwaarte. Wat is haalbaar in een setting waar cliënten wonen? Wat is van toepassing op alle vormen van zorg binnen de gehandicaptensector?

Welke factoren van belang bij ABR?

Belangrijk is ook om vast te stellen of het aanwezig zijn van intensieve zorg de enige factor is waar rekening mee moet worden gehouden. Of speelt bijvoorbeeld ook het gedrag van de cliënten die al of niet te instrueren zijn mee?

Informatie

Zorgnetwerk GAIN (Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk) wil geïnspireerd worden door u en denkt ook dat de boodschap u zal inspireren. Voor informatie kunt u contact opnemen met Simone Krooshof, projectleider GAIN via 06-49842233. Accreditatie is aangevraagd bij Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

Programma inspiratiesessie

  • 13.00-13.30 uur Inloop met koffie en thee
  • 13.30-14.00 uur Opening en introductie (film)
  • 14.00-14.30 uur Workshop. Wat gaat er goed wat betreft antibioticaresistentie en infectiepreventie en wat zou er beter kunnen?
  • 14.30-15.00 uur Workshop. Wat zijn de centrale thema’s? De nadruk op ‘waarom’.
  • 15.00-15.30 uur Workshop. Hoe kan de eigen organisatie hiermee aan de slag gaan? Maken van een plan van aanpak.
  • 15.30-16.00 uur Terugkoppeling. Hoe ziet ieders plan van aanpak eruit?
  • 16.00-16.15 uur Afsluiting

Meer informatie over antibioticaresistentie

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl