Naar hoofdinhoud

Professional belangrijk bij integraal werken in de wijk

Waarmee is de cliënt of het huishouden het meest geholpen om tot oplossingen te komen? Deze vraag stond centraal in het eerste deelonderzoek van het landelijk programma Integraal Werken in de Wijk naar werkzame elementen van integraal werken bij meervoudige problematiek. Niet geheel verrassend: een professional is voor cliënten van enorm belang.

Goede relatie tussen cliënt en professional

Het onderzoek is het eerste in een reeks naar werkzame elementen. De onderzoekers brengen in het rapport een ordening aan van werkzame elementen voor een goede relatie tussen cliënt en professional. Met een top 5 van aanbevelingen voor u als regisserende professional.

Het onderzoek onderscheidt 4 werkzame elementen die in de relatie met de cliënt essentieel zijn:

 • De (persoonlijke en taak-) alliantie tussen cliënt en professional. Lukt het om goede afspraken te maken over doelen en aanpak? Is er persoonlijke aandacht en ruimte voor zelfregie?
 • Een relatie tussen cliënt en professional op basis van vertrouwen, continuïteit en veiligheid.
 • Zorg en ondersteuning moet ook praktisch van aard zijn: dit draagt bij aan het ontwikkelen van de vertrouwensband en de motivatie van de cliënt.
 • Cliënten moeten gemotiveerd zijn voor het ontvangen van ondersteuning.

5 aanbevelingen voor een stevige alliantie

Succesvolle professionals hebben aandacht voor de interactie met hun cliënt en scoren hoog op alliantie. De onderzoekers formuleerden daarom 5 aanbevelingen waarmee u als professional een stevige alliantie kunt aangaan met de cliënt.

 1. Zorg voor een goede match tussen professional en cliënt
  Dit is stap nummer 1 om te komen tot een goede alliantie. Natuurlijk moet u kijken naar de ondersteuningsbehoefte van de cliënt en de expertise van de professional. Maar neem waar mogelijk ook andere factoren mee, zoals leeftijd, geslacht, etniciteit, levenservaring/ervaringsdeskundigheid, persoonlijke kenmerken en interesses. Ga ook op zoek naar raakvlakken (humor, karakter, interesses), ideaalbeelden en complementariteit.
 2. Reflecteer op de relatie
  Bedenk dat een goede samenwerkingsrelatie belangrijk is voor de cliënt en voor het slagen van het ondersteuningstraject. Als de cliënt de relatie positief ervaart, heeft dat een positief effect op de uitkomst. Reflecteer daarom mét de cliënt op de relatie. Ga er niet vanuit dat een goede relatie voor u ook een goede relatie is voor de cliënt.
 3. Het opbouwen van een relatie kost tijd
  Neem de tijd voor het opbouwen van een relatie met de cliënt. Een relatie moet groeien. Claim deze tijd in uw werkzaamheden. In het begin zult u niet direct resultaten behalen. Als de cliënt u meer als open, betrouwbaar, kundig en betrokken ziet, kan de relatie groeien.
 4. Schakel tussen leef- en systeemwereld
  Bedenk dat u als professional een schakelfunctie heeft in de integrale werkwijze. En wat dit van u vraagt in de relatie met de cliënt, eventuele andere gezinsleden, uw eigen team en organisatie en de andere betrokken professionals en instanties. Dat betekent dus dat u moet kunnen schakelen tussen leef- en systeemwereld.
 5. Organiseer eigen ondersteuning
  Door de integrale werkwijze ligt de nadruk, meer dan voorheen, op de regisserende professional als spin in het web. Zorg daarom als professional ook voor uw eigen ondersteuning. Bijvoorbeeld door feedback, intervisie met collega’s, supervisie of coaching. Zo blijft u niet te lang met twijfels of zorgen rondlopen.

In het vervolg van het onderzoek kijkt IWW naar andere werkzame elementen van integraal werken. Ook hierbij staat het perspectief van de cliënt centraal.

Publicatiedatum

01-03-2018

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Onderzoek

Type

Digitaal

Taal

Nederlands

Auteur

Kiyomid van der Veer, Silke van Arum en Sanneke Verweij

Programma's / projecten

Integraal werken in de wijk (IWW)