Naar hoofdinhoud

Slim incontinentiemateriaal

Wat is het?

In slim incontinentiemateriaal zitten koolstofbanen gekoppeld aan een sensor die kan meten of het incontinentiemateriaal verzadigd is. De interne of externe sensor stuurt dit door naar een app. Zo weet een zorgmedewerker precies wanneer het materiaal vervangen moet worden. Dit zorgt voor minder fysieke belasting voor de medewerkers. En ook niet onbelangrijk, minder urinegeur op de afdeling. Maar bovenal geeft het de bewoner zelf veel rust en minder fysiek ongemak.

Slimme inco wordt op twee manieren ingezet:

 1. als een vast onderdeel van de incontinentiezorg, deze houdt permanent de verzadiging in de gaten.
 2. als assessment, hiermee wordt enkele dagen het plaspatroon onderzocht, zodat de zorg het materiaal goed kan afstemmen.

Doelgroep

Mensen die incontinent zijn en niet zelf kunnen aangeven wanneer verzadiging optreedt en die geen plukgedrag vertonen. De gemiddelde inzetbaarheid van slim incontinentiemateriaal bedraagt 23 procent onder Wlz-cliënten in de intramurale ouderenzorg.

Waardebepaling

Sinds 2019 vindt er onderzoek plaats naar slim incontinentiemateriaal. Het meest uitgebreid binnen het programma Anders Werken.

Belangrijke overkoepelende bevindingen zijn:

 • Hoe hoger de mobiliteitsklasse van cliënten, hoe hoger de mogelijke financiële baten en/of te behalen tijdswinst. De besparing in tijd is bij cliënten die in een rolstoel zitten of bedlegerig zijn het hoogst.
 • De inzet van slim incontinentiemateriaal is maatwerk en de meerwaarde is afhankelijk van de inzetbaarheid. Deze varieert tussen organisaties en locaties, maar ook binnen locaties over de tijd. Als er op een locatie relatief veel cliënten zijn die mobiel en continent zijn, dan is de inzetbaarheid van slim incontinentiemateriaal relatief laag.
Zachte kostenZachte baten
 • Minder fysieke contactmomenten
 • Mate van draagcomfort
 • Benodigde gedragsverandering is groot
 • Meldingen op app kunnen storend zijn
 • Minder fysiek ongemak voor cliënt
 • Rust voor cliënt
 • Aandacht voor incontinentiezorg 
 • Vermindering fysieke belasting voor medewerkers
 • Vermindering urinegeur op afdeling
Harde kostenHarde baten
 • Kosten introductie in de organisatie (training, installatie, beheer)   
 • Kosten randvoorwaarden zoals smartphones en internetconnectie   
 • In geval van storingen: extra werklast 
 • Kosten aanschaf hardware/software 
 • Kosten ondersteuning door de leverancier
 • Minder zorgmomenten (afname verschoningen )
 • Verkorte zorgmomenten/behandeling 
 • Mogelijk voorkomen van zorg (preventie & vroegsignalering)
 • Minder controle/supervisie van cliënten 
 • Vermindering facilitair werk (afname natte bedden)

Financiering

WMONiet van toepassing
ZVWPrestatie thuiszorgtechnologie, vooralsnog beperkt. Het declareren van extra uren per maand per cliënt voor financiering van de zorgtechnologie.
WLZBinnen dagtarief voor intramuraal en Volledig Pakket Thuis. Bij Modulair Pakket Thuis is prestatie thuiszorgtechnologie van toepassing, het kunnen declareren van extra uren bij het zorgkantoor.

Slimme inco wordt tot nu toe vooral intramuraal toegepast, in het verpleeghuis of de intramurale gehandicaptenzorg. De kosten vallen dan binnen het intramurale dagtarief. Dit ook bij het Volledig Pakket Thuis. 

Bij toepassing in de thuiszorg kan het onder de prestatie thuiszorgtechnologie Zorgverzekeringswet gefinancierd worden. Bij een Modulair Pakket Thuis is de prestatie thuiszorgtechnologie ook van toepassing. In ieder geval moet tijdbesparing aangetoond worden voor een dergelijke vergoeding door de zorgverzekeraar of zorgkantoor. Een enkele grotere zorgverzekeraar vergoedt het nu beperkt onder de Zvw.

Meer informatie: komt op Kennisplein Zorg voor Beter, thema digitale zorg

Onderzoek naar deze technologie

Alleen onafhankelijk onderzoek wordt hier opgenomen: onderzoek waarbij de producent of leverancier niet is betrokken.

 • Anders Werken Slimme Inco factsheet, Vilans, november 2021 (zie Downloads 1.1 Anders Werken slimme inco factsheet) 
 • Anders Werken, onderzoeksrapportage slim incontinentiemateriaal, H. Nap e.a. Vilans, november 2021 (zie Downloads 1.2 Anders Werken onderzoeksrapportage slim incontinentiemateriaal)
 • Toolkit Slim incontinentiemateriaal, Activite en andere zorgorganisaties: (zie Downloads 1.3 toolkit slim incontinentiemateriaal) 

Waar vinden projecten en onderzoeken plaats

 • Toepassing van het slimme incontinentiemateriaal in de verpleeghuizen maakt deel uit van het programma Anders Werken in de zorg: Slim incontinentiemateriaal – Anders werken in de zorg
 • Onder projectleiding van Academy Het Dorp vindt er binnen een ZonMw project onderzoek plaats naar ‘Slim incontinentiemateriaal’: de effectiviteit en kosteneffectiviteit van incontinentie materiaal met sensor bij mensen met een ernstige beperking.

Downloads

Jouw kennis ook op de kennisbank?

Neem contact met ons op.