Charlotte Rekko
Adviseur

Charlotte
Rekko

Adviseur

Als coach en (strategisch) adviseur begeleid ik mensen, teams en organisaties in verandering. Mijn drijfveer is het ontdekken van het potentieel en samen vorm geven aan de verwezenlijking daarvan. Stap voor stap, in het tempo dat passend is voor de fase waarin een organisatie zich bevindt.

Mijn loopbaan bracht me op allerlei verschillende plekken in de gezondheidszorg: bij het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Bij ziekenhuizen, jeugdzorg, GGZ, en gehandicaptenzorg organisaties, huisartsen en de laatste jaren ook veel in verpleeghuizen. Thema’s hierbij zijn samenwerking, persoonlijk leiderschap en visie- en strategieontwikkeling.

Daarbij gebruik ik verrassende werkvormen die de creativiteit en intuïtie prikkelen en aanzetten tot verbinding en bewustzijn. Met als uitgangspunt: "Je kunt een probleem niet oplossen met de werk- en denkwijze die het heeft veroorzaakt”.

Wapenfeiten

  • Strategisch coach bij een verpleeghuis met 9 locaties vanuit Waardigheid & Trots: gedurende een jaar intensief betrokken om bij meer vanuit het kwaliteitskader te gaan werken.
  • Begeleiden van 3 teams (thuiszorg, kleinschalig en verpleeghuis) naar meer persoonsgericht werken.
  • Open & constructieve dialoog faciliteren tussen medewerkers, bewoners, mantelzorgers, management en stafmedewerkers.

In team De nieuwe zorgprofessional met Charlotte