Elsbeth Zielman
Adviseur

Elsbeth
Zielman

Adviseur

'Zorgen doen we samen'

Zorgen zie ik als een wederkerige relatie. Het gaat hierbij niet alleen om degene die verzorgd wordt, maar ook om degene die zorgt. Ik vind het daarom belangrijk om te luisteren naar zowel de professionals in de zorg als naar de cliënten.  Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we op zoek naar de weg die leidt tot goede zorg.

Goede Zorg

Goede zorg kan voor iedereen iets anders omvatten en het is de uitdaging om te achterhalen wat voor iemand goede zorg is.  Dit kan je alleen achterhalen door aan te sluiten bij de specifieke context waarin een professional of een cliënt zich bevindt. Waarbij ik het belangrijk vind om niet alleen te horen wat de context is, maar ook om deze context ook te beleven. Ik wil me dus graag zoveel mogelijk in de praktijk en in het veld begeven omdat dat de plek is waar je dingen kan veranderen en waar je mensen kan ondersteunen.

Wapenfeiten van Elsbeth Zielman

  • Onderzoek gedaan naar de preventieve taak van wijkverpleegkundigen.
  • Onderzoek gedaan naar de spanning die professionals in een wijkteam kunnen ervaren door de overgang van het specialisme naar het generalisme.
  • Ik zet me momenteel vooral in voor het project over antibioticaresistentie.

Artikelen van Elsbeth

Hoe de nieuwe registratiestandaard een gewoonte wordtNieuws
Hoe de nieuwe registratiestandaard een gewoonte wordt
07 juli 2021

Ongeveer driekwart van alle zorgaanbieders (74%) en -verleners (69%) gebruikt inmiddels de alternatieve registratiestandaard ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’ (z=p=r,t) blijkt uit de Nza-monitor. Samen zijn we dus goed op weg om de administratieve last in de wijkverpleging te verminderen en het werken in de zorg vooral leuk te laten zijn.

Naar de nieuwe standaard voor tijdsregistratie in de wijkverpleging? 3 tips!Tips
Naar de nieuwe standaard voor tijdsregistratie in de wijkverpleging? 3 tips!
08 juni 2021

Steeds meer zorgorganisaties stappen over van de minutenregistratie naar de registratiestandaard zorgplan=planning=realisatie, tenzij (z=p=r,t). Toch verloopt het gebruik nog niet helemaal soepel, bleek uit ervaringsverhalen en onderzoek van de NZa. We spraken met drie organisaties die de overstap aanraden.

Focus op kwaliteit door tijd anders te registreren in de wijkverplegingInterview
Focus op kwaliteit door tijd anders te registreren in de wijkverpleging
28 mei 2021

Steeds meer zorgorganisaties stappen over van de minutenregistratie naar registratiestandaard zorgplan=planning=realisatie, tenzij (z=p=r,t). Toch verloopt het gebruik nog niet helemaal soepel, bleek uit ervaringsverhalen en onderzoek van de NZa. We spraken met een drietal organisaties die de overstap aanraden.

Anders registreren: zo neemt u wijkverpleegkundigen meeInterview
Anders registreren: zo neemt u wijkverpleegkundigen mee
10 mei 2021

Steeds meer zorgorganisaties stappen over van de minutenregistratie naar de registratiestandaard zorgplan=planning=realisatie, tenzij (z=p=r,t). Zorgverleners ervaren de minste administratieve lasten als z=p=r,t goed gebruikt wordt, blijkt uit NZa-onderzoek. We spraken met drie zorgorganisaties die de overstap aanraden.

Anders registreren: een denkomslag die tijd nodig heeftNieuws
Anders registreren: een denkomslag die tijd nodig heeft
20 april 2021

De alternatieve registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ (z=p=r,t) begint in de wijkverpleging goed voet aan de grond te krijgen. Toch verloopt het gebruik nog niet geheel soepel, blijkt uit de ervaringsverhalen van organisaties die de methode gebruiken. Waar komt dit door en hoe nu verder?

7 praktische tips voor hygiëne in de ouderenzorgTips
7 praktische tips voor hygiëne in de ouderenzorg
26 november 2015

Lees deze 7 praktische tips voor hygiëne in de ouderenzorg. In verpleeghuizen, woonzorgcentra en thuiszorg is op dit gebied nog veel te verbeteren.

Bekijk meer artikelen

In team Leren en veranderen met Elsbeth

Tara Koenders
Tara
Koenders

Senior Adviseur Senior Adviseur

t.koenders@vilans.nl

Bekijk profiel

Marloes Keulemans
Marloes
Keulemans

Senior adviseur Leren en Ontwikkelen Senior adviseur Leren en Ontwikkelen

m.keulemans@vilans.nl

Bekijk profiel

Marjan Hurkmans
Marjan
Hurkmans

Senior kennisnetwerker Senior kennisnetwerker

m.hurkmans@vilans.nl

Bekijk profiel

Paula Gerring
Paula
Gerring

Junior adviseur kennispleinen Junior adviseur kennispleinen

p.gerring@vilans.nl

Bekijk profiel

Yvonne de Jong
Yvonne
de Jong

Senior adviseur Senior adviseur

y.dejong@vilans.nl

Bekijk profiel

Jeroen Havers
Jeroen
Havers

Senior adviseur Senior adviseur

j.havers@vilans.nl

Bekijk profiel

Lotte Bergen
Lotte
Bergen

Junior adviseur Junior adviseur

l.bergen@vilans.nl

Bekijk profiel

Janneke Stegink
Janneke
Stegink

Senior adviseur Senior adviseur

j.stegink@vilans.nl

Bekijk profiel

Martijn Simons
Martijn
Simons

Senior adviseur Senior adviseur

m.simons@vilans.nl

Bekijk profiel