Elsbeth Zielman
Adviseur

Elsbeth
Zielman

Adviseur

'Zorgen doen we samen'

Zorgen zie ik als een wederkerige relatie. Het gaat hierbij niet alleen om degene die verzorgd wordt, maar ook om degene die zorgt. Ik vind het daarom belangrijk om te luisteren naar zowel de professionals in de zorg als naar de cliënten.  Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we op zoek naar de weg die leidt tot goede zorg.

Goede Zorg

Goede zorg kan voor iedereen iets anders omvatten en het is de uitdaging om te achterhalen wat voor iemand goede zorg is.  Dit kan je alleen achterhalen door aan te sluiten bij de specifieke context waarin een professional of een cliënt zich bevindt. Waarbij ik het belangrijk vind om niet alleen te horen wat de context is, maar ook om deze context ook te beleven. Ik wil me dus graag zoveel mogelijk in de praktijk en in het veld begeven omdat dat de plek is waar je dingen kan veranderen en waar je mensen kan ondersteunen.

Wapenfeiten van Elsbeth Zielman

  • Onderzoek gedaan naar de preventieve taak van wijkverpleegkundigen
  • Onderzoek gedaan naar de spanning die professionals in een wijkteam kunnen ervaren door de overgang van het specialisme naar het generalisme 
  • Ik zet me momenteel vooral in voor het project over antibioticaresistentie

In team Betaalbare zorg met Elsbeth

Barbara Post
Barbara
Post

Projectassistent Projectassistent

b.post@vilans.nl

Bekijk profiel

Else Stapersma
Else
Stapersma

Senior Adviseur Senior Adviseur

e.stapersma@vilans.nl

Bekijk profiel