Esther Vreeken
Adviseur

Esther
Vreeken

Adviseur

'In mijn werk probeer ik het samenspel tussen de formele zorg en informele zorg te verbeteren'

Zorg beter maken dat is waar we bij Vilans voor staan. Ik zie het als een uitdaging om hier samen met professionals, cliënten en verwanten aan bij te dragen. Het vertrekpunt hiervoor is altijd de persoon achter de cliënt met al zijn wensen, behoeften en verlangens. Wat is er voor nodig dat hij of zij zoveel mogelijk zijn eigen leven kan blijven leiden?

Vanuit mijn achtergrond in organisatiewetenschappen ben ik bijzonder geboeid door organisatievraagstukken. Van het werken met zorgleefplannen op de werkvloer tot het vormen van beleid op informele zorg op bestuurlijk niveau. Elk vraagstuk heeft zijn eigen uitdagingen en in veel gevallen vraagt het om een nieuwe manier van werken. Ik begeleid en ondersteun organisaties hier graag in. Dat doe ik het liefst met creatieve werkvormen waarin leren en plezier hand in hand gaan en waarin ieders kennis en kunde optimaal benut wordt.

Wapenfeiten van Esther Vreeken

  • Heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de Kwaliteitsstandaard voor kind en gezin die kinderverpleegkundige zorg nodig hebben in de eigen omgeving
  • Brengt het samenspel tussen zorgprofessionals en mantelzorgers in kaart door middel van de SamenspelScan.
  • Werkt als adviseur aan het programma ‘Aanpak antibioticaresistentie preventie in verpleeghuizen’ en helpt professionals daar o.a. bij om hygiënischer te werken
  • Heeft veel ervaring met thema’s als persoonsgerichte zorg, informele zorg en methodisch werken met zorg- en ondersteuningsplannen.

In team Dementie met Esther